Deklaracja członkowska Zawodników Członków Klubu Iskra Konin
Deklaracja uczestnictwa w treningach w sezonie 2017/2018
Poniższy formularz wypełniają zawodnicy, którzy już są lub chcieliby zostać Członkami Iskra Konin i którzy deklarują w sezonie 2017/2018 udział w treningach prowadzonych przez Klub.
Wypełnienie poniższej deklaracji jest równoznaczne z potwierdzeniem swojego członkostwa lub złożeniem deklaracji o przyjęcie w poczet Członków Zawodników Iskra Konin.
Deklaracja członkostwa *
Nazwisko *
Your answer
Imię *
Your answer
Data urodzenia (rok-miesiąc-dzień RRRR-MM-DD) *
Your answer
PESEL - wpisują członkowie nowi oraz nie posiadający licencji
Your answer
Szkoła *
Your answer
Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych *
Your answer
Telefon rodziców / opiekunów *
Your answer
Deklarowana Intensywność treningów - minimum 2 razy w tygodniu
Your answer
Dotychczasowy (preferowany) trener
Uwagi
Your answer
Oświadczenie
- oświadczam, że zapoznałem (-am) się ze Statutem KTP Iskra (http://iskrakonin.pl/wp-content/uploads/docs/Statut%20Iskra%20Konin-2016-aktualny.pdf), Regulaminem Zajęć Pływackich (http://iskrakonin.pl/wp-content/uploads/docs/regulamin_treningow.pdf) i Regulaminem Klubu (http://iskrakonin.pl/wp-content/uploads/docs/regulamin-klub.pdf) oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania

- wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszego syna / naszej córki w treningach pływackich, zawodach i innych zajęciach sportowych prowadzonych przez KTP ISKRA Konin

- oświadczamy, że stan zdrowia dziecka jest nam znany i nie stwierdzamy u niego przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tych zajęciach sportowych.

- w razie konieczności wyrażamy zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy medycznej.
- jako rodzice / opiekunowie zabezpieczamy dziecku bezpieczną drogę na zajęcia i jego powrót do domu.

- zobowiązujemy się do regularnego opłacania składek członkowskich

- zobowiązuję się do przedkładania instruktorowi aktualnych sportowych badań lekarskich, każdorazowo po ich przedłużeniu,

- wyrażamy zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych (w tym wizerunku) naszego dziecka przez administratora danych osobowych - KTP Iskra dla potrzeb niezbędnych do realizacji działalności sportowej oraz w celach promocyjnych klubu w tym publikacji zdjęć i wyników zawodów w formie drukowanej i elektronicznej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. nr 101, poz. 926 za zm.) Jednocześnie zgodnie z art.24 w/w ustawy przyjmujemy do wiadomości, że przysługuje nam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.