Prova C2 cieaCOVA 2018 "Imaginary"

Resum

Redacció

38 preguntes (text)

12 preguntes (a, b, c)

Lectura i Situació comunicativa

Mediació Oral

  Àrea 1. Comprensió Oral i Expressió Escrita

  Percentatge: 40% Superació: 50%

  1. Tot seguit escoltareu un àudio sobre l’exposició “Imaginary: una mirada matemàtica”. L’àudio l’escoltareu dues vegades. Entre les dues reproduccions hi haurà una pausa d’un minut. Cal que recolliu la informació necessària per a elaborar un text, d’acord amb les indicacions que trobareu més avall, que continga un mínim de 150 paraules. Si no s’arriba al mínim, es penalitzarà. Treballes al Servei d’Activitats Socioculturals de la Universitat i has d’enviar un missatge de correu electrònic a les direccions dels centres de secundària de la Comunitat Valenciana en què informes sobre l’exposició “Imaginary: una mirada matemàtica”. Cal que tractes, entre d’altres, aspectes com els següents: - Creadors - Objectiu - Visites de grups - Lloc - Horaris de visita Teniu el reproductor d'àudio al peu de la pàgina. Si voleu una correcció, demaneu-la en http://valenlinia.com/correccions/
  This is a required question

  2. Trieu una de les dues opcions i redacteu en el quadern de respostes un text que continga un mínim de 350 paraules. Si no s’arriba al mínim es penalitzarà. Escriviu el text en el quadern de respostes. Si voleu una correcció, demaneu-la en http://valenlinia.com/correccions/ OPCIÓ A Pertanys a l’Associació pel Reconeixement i Regulació del Homeschooling. Redacta un article d’opinió per a un web educatiu en què argumentes els avantatges i els inconvenients de l’escolarització a casa. Pren com a base les dades de la infografia.

  Captionless Image

  OPCIÓ B Col·labores en una revista digital que tracta temes mediambientals. T’han encarregat que escrigues un article en què expliques l’impacte del canvi climàtic en el sector turístic. Pren com a base les dades de la infografia.

  Captionless Image
  This is a required question

  Àrea 2. Coneixements gramaticals i lèxics

  Percentatge: 25% Superació: 50%

  3. A continuació hi ha deu parelles d’oracions. Transformeu l’oració inicial en una nova oració usant les paraules que resten en la segona de manera que totes dues tinguen el mateix significat. El que escrigueu a cada espai buit de la segona oració no pot ser exactament igual al que hi ha a la primera. Si no cal posar-hi res, deixeu el quadre en blanc. Fixeu-vos en l’exemple. Exemple: Pregunta: El meu germà i jo portàvem un disc cadascun. El meu germà i jo portàvem _________ discos. Resposta: sengles Si hi ha diverses combinacions possibles, introduïu-ne només una.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. Llegiu el text següent i empleneu els espais buits amb les paraules correctes i adequades al context. Fixeu-vos en l’exemple. 4.0 El canvi climàtic també té __0__ de gènere. a. biaig b. biaïx c. biaix Resposta: biaix

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. Esmeneu les 14 errades gramaticals que hi ha en el text següent. Corregiu només el que siga incorrecte i escriviu-ho en el quadro de text. Les formes correctes corregides descomptaran en la puntuació final. Fixeu-vos en l’exemple (número 0). També hi trobareu 5 errors ortogràfics, detecteu-los i corregiu-los quan reescriviu el text.

  Captionless Image
  This is a required question

  6. Llegiu el text següent i per a cada espai buit escriviu en el quadern de respostes un únic mot adequat al context, segons el que hi ha escrit entre parèntesis. Fixeu-vos en l’exemple (número 0). Com cada nit des de feia nou anys, Carlo Broschi entrà a la __0__ (habitació) reial... Resposta: cambra

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 3. Comprensió Escrita, Expressió, Interacció i Mediació Oral

  Percentatge: 35% Superació: 50%

  En la aquesta part heu de llegir un text en veu alta i participar en una situació comunicativa amb una altra persona per defensar els arguments que us donem. Si voleu fer la prova amb un examinador, demaneu-ho a través de http://valenlinia.com/classes-en-linia/ Afegiu-nos a Skype (https://secure.skype.com/portal/overview) Compte: professorenlinia

  7. Llegiu el text i, a continuació, tracteu de convèncer el vostre company o companya segons els arguments que us donem. Si voleu fer la prova amb un examinador, sol·liciteu-ho en: http://valenlinia.com/classes-en-linia/

  Text 1

  Captionless Image

  OPCIÓ A Creus que les obres d’art, com la Dama d’Elx, haurien de romandre en el lloc d’on són originàries. Penses que són patrimoni dels pobles i mostra del seu passat. OPCIÓ B Creus que les obres d’art, com la Dama d’Elx, haurien d’estar en els museus més importants. Penses que són patrimoni comú i en aquests espais estan més ben conservades.

  Text 2

  Captionless Image

  OPCIÓ A Creus que les persones grans haurien de viure a sa casa o amb familiars que en tinguen cura. Penses que és més positiu per a la seua salut que aquestes persones resten en el seu entorn familiar. OPCIÓ B Creus que les persones grans haurien de viure en una residència o en un espai autogestionat entre persones de la tercera edat. Penses que és més positiu perquè els permet mantenir-se actius, i alhora, compartir despeses.

  Text 3

  Captionless Image

  OPCIÓ A Creus que la renda bàsica és una clara aposta per a frenar la desigualtat econòmica que s’està produint a la zona euro. El grau d’endeutament de les famílies disminuiria i així augmentaria el consum. Els ciutadans tindrien una sensació major d’autorealització en no veure’s forçats a treballar en sectors que no els interessen. OPCIÓ B Creus que si la quantitat percebuda per cada ciutadà és baixa, no el protegirà de les despeses i tampoc no l’alliberarà de seguir treballant com abans. La renda bàsica hauria de sostenir-se amb impostos més alts. Els més beneficiats de la renda bàsica seran els que guanyen menys, però es reduiran els ingressos dels contribuents amb rendes més altes.

  Text 4

  Captionless Image

  OPCIÓ A Creus que treballar a l’oficina a l’agost té molts avantatges perquè hi ha menys interrupcions, pots enllestir les tasques endarrerides i, com que els dies són llargs, pots gaudir de les teues aficions quan acabes la jornada laboral. Prefereixes fer vacances en un altre moment de l’any, en què pots viatjar a uns preus molt més econòmics. OPCIÓ B Creus que treballar a l’oficina a l’agost té molts inconvenients perquè la majoria de companys són de vacances i en soledat la jornada laboral es fa més llarga i tediosa. Prefereixes fer vacances a l’agost perquè tens moltes més possibilitats d’oci i pots viatjar amb la teua parella i els teus amics, que també fan vacances a l’agost.

  Àrea 5. Mediació Oral

  Si voleu fer la prova amb un examinador, sol·liciteu-ho en: http://valenlinia.com/classes-en-linia/

  Text 1

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image