ใบสมัคร 4 Pillars: Starting Your Great Startup Course
4 Pillars: Starting Your Great Startup
เป็นหลักสูตรที่จะวางพื้นฐานในหัวข้อต่างๆที่สำคัญ เน้นการ
ไปต่อยอดได้จริง 4 กลุ่มคือ กลุ่มหัวข้อด้านการเงิน (Finance) กลุ่ม
หัวข้อด้านกฎหมาย (Law) กลุ่มหัวข้อด้านเทคโนโลยี
(Technology) และกลุ่มหัวข้อทักษะสำคัญ (Essential Skills) โดย
วิทยากรในหลักสูตรนี้ล้วนแล้วแต่มีความประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญตรงในหัวข้อต่างๆ ที่พร้อมจะมาถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดธุรกิจต่อไป

ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ https://thaifintech.org/4-pillars-courses/ หรือ https://www.facebook.com/4PillarsCourse/?modal=admin_todo_tour
หรือโทร 062-2913599

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561

ชื่อ - นามสกุล (กรอกเป็นภาษาไทย) *
Your answer
E-mail *
Your answer
เบอร์มือถือ *
Your answer
Line ID *
Your answer
สถานะการเป็นสมาชิกสมาคมฟินเทคประเทศไทย *
อาชีพ *
ชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน
Your answer
ที่อยู่ (เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) *
Your answer
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
Your answer
ช่องทางที่ทราบข่าวสารหลักสูตร
Your answer
Course ที่ท่านประสงค์จะลงทะเบียนเรียน *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thai Fintech Association. Report Abuse - Terms of Service