แบบคำขอใช้ Google Apps for Education. เพื่อใช้ @nsw.ac.th

การยื่นคำขอนี้ คุณจะได้รับสิทธิพิเศษจาก google แบบไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ทั้งสิ่ง ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาของ google ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
    This is a required question