ŽijemeNaplno.cz

Vážená paní, vážený pane,
velice si vážíme času, který jste se rozhodli věnovat vyplnění tohoto dotazníku. Výsledky tohoto průzkumu využijeme pro zkvalitnění portálu ŽijemeNaplno.cz

Tento průzkum je zcela anonymní. Garantujeme Vám, že nezjišťujeme Vaši identitu ani jakékoliv kontaktní údaje. Nemusíte odpovídat na všechny otázky, ale čím více odpovědí vyplníte, tím kvalitnější výsledky získáme a lépe upravíme portál ŽijemeNaplno.cz dle vašich představ.

Děkujeme Vám a přejeme hezký den.

tým portálu ŽijemeNaplno.cz

  Obecné informace

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Volný čas

  This is a required question
  This is a required question

  Internet a technické novinky

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  portál ŽijemeNaplno.cz

  Věnujte prosím několik okamžiků vyplněním informací o portálů ŽijemeNaplno.cz
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Právní ustanovení

  Vyplněním a odesláním tohoto dotazníku prostřednictvím http://spreadsheets.google.com dávám v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa (ulice, číslo, město, PSČ), e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v tomto dotazníku za účelem uveřejnění těchto údajů v tiskové zprávě pro média a pro další obchodní a marketingové účely společnosti Media Park s.r.o. IČ 27376371, provozovatele portálu www.zijemenaplno.cz, (dále jen „společnost“), a to po dobu pěti let. Současně souhlasím s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedenému zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených společností, . Společnost je oprávněna k těmto osobním údajům přiřazovat i mé další osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Jsem si vědom toho, že mám právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení společnosti.

  Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku

  Pro jeho odeslání klikněte na tlačítko Odeslat.