Studentundersökning: Lika villkor på Institutionen för Freds- och Konfliktforskning
Den här undersökningen utgår ifrån den nyligen antagna lika villkorsplanen vid institutionen (för mer information om den, se http://pcr.uu.se/about/lika_villkor/?languageId=3; om du har frågor, kontakta lika villkorsombud). Undersökningen genomförs av Lika Villkorskommittén på institutionen.

Som en del i lika villkorsarbetet på institutionen är det viktigt att få kunskap om alla studenters upplevelser, och vi tackar för din medverkan. Frågorna är baserade på Diskrimineringslagen (2014: 958) i den senast uppdaterade versionen, i kraft från och med 1. januari 2017. Lagen omfattar flera skäl för diskriminering. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, och ålder.

Undersökningen är anonym.

Eftersom denna undersökning besvaras anonymt är den inte avsedd för rapportering av eventuella problem avseende diskriminering. Om du känner att du eller andra blivit sämre behandlad än andra anställda uppmuntrar vi dig att ta kontakt med studierektorer, prefekter eller Lika Villkorsombud på institutionen.

Tack för att du tar dig tid att svara på undersökningen!

1) Vilket av följande beskriver bäst dig?
2) Hur många terminer har du läst vid institutionen för Freds- och konfliktvetenskap?
Your answer
Nedan följer ett antal påståenden. I vilken mån instämmer du i dessa?
3) I allmänhet möts studenter med respekt av ANDRA STUDENTER vid institutionen.
Instämmer inte alls
Instämmer helt
4) I allmänhet möts studenter med respekt av ALLA ANSTÄLLDA vid institutionen.
Instämmer inte alls
Instämmer helt
5) Jag upplever att institutionen för Freds- och Konfliktvetenskap är lättillgänglig gällande:
Instämmer inte alls
Instämmer delvis
Instämmer mestadels
Instämmer helt
lärosalar
gemensamma utrymmen
kontor
toaletter
6) Studenter av olika kön blir sedda och behandlade jämlikt vid institutionen.
Instämmer inte alls
Instämmer helt
Kommentar:
Your answer
7) Föreläsningar är inkluderande och öppen.
Instämmer inte alls
Instämmer helt
8) Seminariekultur är inkluderande och öppen.
Instämmer inte alls
Instämmer helt
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms