Dotazník - Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov-východ

Hlavním cílem projektu je zpracování projektových dokumentací, studií proveditelnosti a informačních a komunikačních materiálů za účelem přípravy projektů směřovaných do obnovy a rozvoje obcí Mikroregionu Sokolov-východ. Posláním projektu je cílený rozvoj a obnova obcí mikroregionu vycházející z místní poptávky.

* Webová stránka projektu: http://sokolov-vychod.cz/projekty.php#integrovany
* Mikroregion Sokolov-východ: http://sokolov-vychod.cz
* Kontaktní e-mail: sokolov.vychod@seznam.cz
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question