Anketno istraživanje IRI sektora Splitsko-dalmatinske županije
Poštovani/-a,

Molimo Vas za suradnju u istraživanju o odgojno-obrazovnim aspektima te mogućnostima integracije na tržište rada nakon završenog obrazovanja. Istraživanje provodi Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split u sklopu projekta "Lokalnim partnerstvom do svijeta rada", sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. Istraživanje obuhvaća IRI sektor u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a sudjelovanje je dobrovoljno i anonimno. Dobiveni podatci će se koristiti kao stručna podloga za izradu dokumenta "Kretanja i trendovi na tržištu rada Splitsko-dalmatinske županije" te reviziju postojeće "Strategije razvoja ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske županije", stoga molimo Vašu iskrenu i punu suradnju.

- ZAHVALJUJEMO NA SURADNJI -

Sadržaj ovog upitnika isključiva je odgovornost Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split.
Spol:
Dob:
Mjesto rada:
Upišite svoj odgovor na crtu
Your answer
Naziv organizacije:
Upišite svoj odgovor na crtu
Your answer
Navedite funkciju koju obavljate u organizaciji:
Your answer
Navedite svoje područje rada/interesa:
Your answer
Koliko dugo radite u organizaciji:
U kojoj mjeri se slažete sa sljedećim tvrdnjama vezanim uz obrazovanje:
u potpunosti se ne slažem
ne slažem se
ne znam, ne mogu procijeniti
slažem se
u potpunosti se slažem
Obrazovanje je danas glavni preduvjet za siguran i bolje plaćen posao.
Redovitim/formalnim obrazovanjem stječu se potrebne vještine i kompetencije za rad.
Postojeći obrazovni sustav odgovara interesima tržišta rada.
Svaka škola treba imati svoje društveno poduzeće radi stjecanja radnog iskustva ili rješavanja nekih drugih problema mladih.
Treba omogućiti uključivanje odgovarajućih programa organizacija civilnog društva u školske i fakultetske programe.
Vještine i znanja stečena neformalnim obrazovanjem mogu biti presudna u kvalitetnoj pripremi za današnje tržište rada.
Učenicima treba omogućiti eksperimentiranje sa svojim interesima, talentima i hobijima kako bi razvili i stekli potrebna iskustva, vještine i znanja potrebne za uspjeh na suvremenom tržištu rada.
Škole bi trebale jačati dijalog s poslodavcima i omogućiti učenicima stjecanje radnog iskustva putem učeničke prakse.
Škole bi trebale provoditi više razvojnih projekata na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini koji bi omogućili nove vještine, metode i tehnike potrebne suvremenom tržištu rada.
Smatrate li da bi se uvođenjem određenih programa neformalnog obrazovanja u osnovne i srednje škole povećala konkurentnost mladih na tržištu rada nakon završenog obrazovanja:
Koje programe neformalnog obrazovanja bi trebalo uvesti u škole, a koji bi utjecali na veću konkurentnost mladih na tržištu rada:
Maksimalno pet odabira
Smatrate li da djeca i mladi s teškoćama u razvoju trebaju biti uključeni u redoviti odgojno-obrazovni sustav:
Prema Vašem mišljenju, koji je društveni sloj u Hrvatskoj najugroženiji:
U kojoj mjeri se slažete sa sljedećim tvrdnjama o razlozima nezaposlenosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji:
u potpunosti se ne slažem
ne slažem se
ne znam, ne mogu procijeniti
slažem se
u potpunosti se slažem
Neposjedovanje znanja i vještina za ponuđena radna mjesta
Nedovoljno znanja i vještina za pokretanje vlastitog posla
Prevelika konkurencija na tržištu rada
Gospodarska situacija i kriza
Nedovoljna motiviranost za traženjem posla
Nedostatna ponuda radnih mjesta u struci
Loše plaćena radna mjesta
Prevelika porezna opterećenja poslodavaca
Veliki dio nezaposlenih u stvari radi "na crno" ili se bavi iznajmljivanjem i sl.
U kojoj mjeri se slažete s tvrdnjama o uzrocima nezaposlenosti ranjivih skupina društva:
u potpunosti se ne slažem
ne slažem se
ne znam, ne mogu procijeniti
slažem se
u potpunosti se slažem
Prilikom zapošljavanja osoba s invaliditetom, najčešće u fokus dolaze njihove teškoće, a ne njihove kompetencije za određeno radno mjesto.
Osobe s invaliditetom predstavljaju dodatne troškove za poslodavce.
Osobe s invaliditetom ne mogu kvalitetno obavljati poslove - smanjeni radni učinak.
Predrasude poslodavaca umanjuju mogućnost zapošljavanja marginaliziranih skupina.
Jedan od uzroka nezaposlenosti marginaliziranih skupina društva je nedostatak radnih mjesta.
Nemogućnost pristupa radnom mjestu zbog neprilagođene infrastrukture i prostora, jedan je od uzroka nezapošljavanja osoba s invaliditetom.
Jedan od uzroka nezaposlenosti osoba s invaliditetom su neodgovarajući uvjeti rada zbog tehničke neprilagođenosti.
Strah od gubitka socijalne pomoći ili statusa jedan je od uzroka nezaposlenosti ranjivih skupina društva.
Nedostatak znanja ili vještina samih marginaliziranih skupina za suvremeno tržište rada jedan je od uzroka njihove nezaposlenosti.
Koliko su sljedeće karakteristike važne za nalaženje dobrog posla:
nimalo
malo
ni važno, ni nevažno
mnogo
izrazito
stručne kvalifikacije
visina stručne spreme
ambicija
vanjski izgled
vještine timskog rada
komunikacijske vještine
poznavanje informatičke tehnologije
rješavanje složenih problema
poznavanje stranih jezika
kritičko razmišljanje
kreativnost
prosuđivanje i donošenje odluka
pregovaranje
završen pripravnički staž
sreća
iskustvo
veze, poznanstva, preko politike
zdravlje
Kakvo je Vaše mišljenje o mogućnostima integracije na tržište rada nakon završenog obrazovanja i gdje vidite najviše poteškoća?
Your answer
Prema Vašem mišljenju, što je potrebno učiniti kako bi se smanjila stopa nezaposlenosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service