Прашалник за локалните власти и креаторите на политики
ФОРУМ ЗА УСПЕШНО НАСЛЕДУВАЊЕ НА СЕМЕЈНИ БИЗНИСИ

ЦЕФЕ Македонија, во соработка со институциите за поддршка на претприемачите, како и претставници на семејните бизниси, го организираат „Форумот за успешно наследување на семејните бизниси во Македонија“ на 21 и 22 ноември 2019, во х. Милениум, Битола.

Целта на проектот е да промовира и стимулира дијалог помеѓу младите наследници на семејни бизниси и креаторите на политики за развој на економијата во државата, да се идентификуваат политики и активности кои што ќе го олеснат процесот на наследување на бизнисот како и негов раст и интернационализација.

Вашето мислење и експертиза преточени во 10 минути одговарање на овој прашалник, ќе биде од големо значење и за Вашата институција, и за нас како организација и за економското јакнење на државата!
Назив на Вашата институција *
Населено место *
Дали може да дефинирате што значи семеен бизнис? *
Дали знаете колкав дел од бизнисите во Македонија се семејни бизниси? *
Кои организации и институции работат на поддршка на семејните бизниси? *
Како би ја опишале поддршката која што во моментов надлежните институции им ја даваат на семејните бизниси? *
Какви видови на поддршка им нуди Вашата институција на сопствениците на семејни бизниси ?
Clear selection
Дали Вашата институција има изработено формална стратегија или политика за поддршка на семејни бизниси? *
Дали Вашата организација членува во некаква локална мрежа од релевантни институции за поддршка на семејни бизниси?
Clear selection
Дали сметате дека е потребно да се градат институционални мрежи за систематска поддршка на семејни бизниси? *
Можете ли да наведете некоја мрежа од институции за поддршка на семејни бизниси, локална или меѓународна, во која што Вашата инститиција активно членува?
Дали во Македонија постои формална национална стратегија за поддршка на семејни бизниси ? *
Што мислите, кои фактори најмногу придонесуваат за недоволната стратегиска поддршка на семејните бизниси од страна на институциите? *
Колку Вашата институција посветува внимание на развојот на иновативноста кај семејните бизниси? *
Што Вие, од Вашиот делокруг на работење, би предложиле како мерка за поддршка на семејните бизниси за да им се олесни развојот? *
Дали Вашата институција учествува во прекугранични проекти и програми за поддршка на семејни бизниси? *
Дали во Вашето работење ги земате во предвид искуствата на ЕУ земјите (трансфер на знаење, bench­marking) во поглед на политиките на поддршка на семејни бизниси? *
Ако на претходното прашање одговоривте со ДА, Ве молиме дајте ни некој пример за тоа од Вашето работење.
Која институција во РМ, според Вас, е најмногу надлежна за поддршка и развој на семејните бизниси? *
Дали имате да додадете нешто што сметате дека е битно за оваа тема, а не беше опфатено со овој прашалник?
Ви благодариме за одвоеното време!
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy