Prijava za besplatnu edukaciju za privatne iznajmljivače u Omišu

Samo vaše ime i kontakt telefon je obavezno unijeti. Na dnu pritisnite "Pošalji/Submit" za poslati prijavu.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Pritisnite donji "Pošalji/Submit" kako bi poslali vašu prijavu!

  P r i v a t n a s r e d n j a š k o l a W A L L N E R Makarska 36, HR-21000 Split; Tel: +385(0)21 410024; 410362 www.oliva-allegra.com u suradnji sa Turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije www.dalmatia.hr

  Privatna srednja škola Wallner - Oliva Allegra

  TZ Splitsko-dalmatinske županije