Մեդիա մրցույթի մասնակցության հայտ
Եվրոպական միության և Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստանի համաֆինանսավորմամբ 2017 թ-ի․ դեկտեմբերին մեկնարկել է «Հանրային հայացք՝ փակ աշխարհին․մարդու իրավունքների իրավիճակը Հայաստանի փակ հաստատություններում» երկամյա ծրագիրը: Այն իրականացնում է «Հանրային լրագրության ակումբ» հասարակական կազմակերպությունը՝ «Հետաքննող լրագրողներ» հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ։

Ծրագրի շրջանակներում հայտարարվում է Հայաստանի փակ կառույցներում, հատուկ խնամքի հաստատություններում, հոգեկան առողջության կենտրոններում և հատուկ դպրոցներում, ինչպես նաև բանակում մարդու իրավունքների իրավիճակի լուսաբանման լրագրողական աշխատանքների մրցույթ։

Հետաքրքրված լրագրողներն իրենց նյութերը կարող են ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով մինչև 2019 թ․ սեպտեմբերի 15-ը։

Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվության համար խնդրում ենք այցելել ՀԼԱ կայք http://pjc.am/hy/node/359 հղումով

----------

“A Public Glimpse into a Closed World: Human Rights Situation in Closed Institutions in Armenia” - a two-year project financed by the European Union (EU) and co-funded by Open Society Foundations (OSF) – Armenia was launched in December, 2017. The project is implemented by the “Public Journalism Club” (PJC) NGO in consortium with the “Investigate Reporters” NGO.

Within the framework of the project we announce a contest of journalistic reports covering human rights situation in closed institutions, special schools, special care institutions and mental health center of Armenia as well as in the army.

Interested candidates should submit their application electronically through filling in online application by September 15, 2019.
Անուն, ազգանուն/Name, Surname *
Your answer
Էլ-փոստ/Email *
Your answer
Հեռախոսահամար/Phone number *
Your answer
Խնդրում ենք նշել լրատվամիջոցի անվանումը, որտեղ հրապարակվել է նյութը։/Please indicate the name of the Mass Media, where the material has been published.
Your answer
Խնդրում ենք նշել նյութի վերնագիրը։/Please indicate the title of the article.
Your answer
Խնդրում ենք տեղադրել տեքստային, աուդիո կամ վիդեո նյութի հղումը և հրապարակման ամսաթիվը։ Հրապարակումների շարքի դեպքում խնդրում ենք համարակալել նյութերը ըստ հերթականության։/Please insert a text, audio or video link and date of publication. In case of seriespublications, please list the materials in order. *
Your answer
Խնդրում ենք նշել հրապարակված նյութի ամսաթիվը։ Հրապարակումների շարքի դեպքում խնդրում ենք նշեր ամսաթվերը ըստ վերոնշյալ հերթականության։/Please indicate the date of the publication. In case of series publications, pleaseindicate the dates in the order listed above. *
Your answer
Խնդրում ենք մի քանի նախադաասությամբ նկարագրել հրապարակված նյութի/շարքի ազդեցությունը մարդու իրավունքների իրավիճակի/լուսաբանված խնդրի վրա։Please describe in a few sentences the impact of the published material / series onthe human rights situation / the issue covered.
Your answer
Խնդրում ենք նշել, թե արդյոք նյութի պատրաստման համար աշխատել է մեկից ավելի լրագրող / համահեղինակ։Please indicate if more than one journalist / co-author has worked for the material. *
Required
Եթե այո, ապա խնդրում ենք նշել լրագրող(ներ)ի/համահեղինակ(ներ)ի անուն-ազգանուն(ներ)ը։If yes, please indicate the name(s), surname (s) of the journalist (s) / co-author (s).
Your answer
Սույն հայտով հավաստում եմ, որ նյութը պատրաստված է իմ կողմից, համապատասխանում է մրցույթի պահանջներին և թույլատրված է ներկայացնել մրցույթին լրատվամիջոցի պատասխանատու անձի կողմից։/I hereby certify that the material is prepared by me, meets the requirements of theCompetition and is authorized to submit to the Competition by the person in charge ofMedia. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of PJC. Report Abuse - Terms of Service