KosovaLive: Thirrje për Vullnetarë (Call for Volunteers)
KosovaLive është organizatë joqeveritare e themeluar në vitin 2000, si agjencia e parë e pavarur e lajme në Kosovë. Përveç ofrimit të shërbimeve si agjenci e lajmeve, KosovaLive ka punuar me një numër të madh të institucioneve në Kosovë, me të cilat ka implementuar një numër të madh të projekteve, specifikisht në zhvillimin e demokracisë dhe përgjegjësisë në institucione, fuqizimit të grave dhe vajzave, dhe të ndërtimit të kapaciteteve të mbi 300 të rinjëve.

Me zgjerimin e aktiviteteve të saj, misioni i KosovaLive ka evolvuar dhe është adaptuar të reflektojë punën e saj. Qëllimi i organizatës është të angazhohet në aktivitete për ndryshime pozitive në shoqëri, duke informuar dhe edukuar publikun, duke ngritur kapacitete profesionale të të rinjëve përmes ndërmarrësisë sociale si dhe duke fuqizuar ekonomikisht gratë dhe vajzat.

Si vullnetar/e në KosovaLive, ju mund t'i keni këto detyra:

* Asistoni në organizimin e punëtorive falas
* Asistoni në organizimin e ngjarjeve për komunitet
* Asistoni në promovimin e byrosë së vajzave GlobalGirl Media Kosova
* Ndihmoni vajzat gjatë udhëtimit në prodhimin e videove dhe artikujve
* Ndihmoni në ndërtimin e një procesi të reciklimin në zyre dhe të 'gjelbërimit' të zyreve


Benefitet e të qenit vullnetar/e në KosovaLive:

*Kaloni kohë në një komunitet shumë të shoqëruar
* Mësoni si të punoni në një ambient profesional
*Jeni të parët të njoftoheni me mundësi për angazhim në praktikë
* Njoftohuni me thirrjet për punë në KosovaLive
* Keni qasje tek punëtoritë edukative
* Merrni lirime në çertifikime profesionale të cilat KosovaLive planifikon t'i fillojë
* Mësoni nga profesionist të nderuar ndërkombëtarisht

KosovaLive is a non governmental organization, founded in 2000 as a subscription based news agency for the provision of news to the public at the national level. Aside from serving as a news agency, KosovaLive has worked with numerous institutions in Kosova, with which it has implemented a number of projects, specifically in the development of democracy,
accountability within institutions, women’s and girls’ empowerment, and capacity building for more than 300 young
professionals.

With the expansion of its pool of activities, KosovaLive’s mission has evolved and has been adapted to reflect its work. The organization’s purpose is to engage in activities for positive societal changes, by informing and educating the public, and enhancing the professional capacities of youth, with a focus in social entrepreneurship and economic empowerment of girls and women.

As a volunteer at KosovaLive, you may have the following duties:

*Assisting in organizing free workshops
*Assisting in organizing events for the benefit of community
*Assisting in promoting the all girls media education and professional bureau GlobalGirl Media Kosova
*Help our globalgirls on their trips to produce videos and articles
*Help in creating a recycling process and culture in our office
*Help in 'greening' our office

Benefits of being a volunteer at KosovaLive:

*Spend time in a friendly environment
*Learn how to work in a professional environment
*Be the first to learn about internship opportunities
*Be notified about employment opportunities at KosovaLive
*Have access to educational workshops
*Get discounts to professional certifications that KosovaLive is planning on launching
*Learn from professionals that have been honored internationally

Emri dhe Mbiemri (First and Last Name) *
Your answer
E-mail *
Your answer
Numri i telefonit (Phone number) *
Your answer
Mosha (Age) *
MM
/
DD
/
YYYY
Sa orë për javë mund t'i dedikoni punës vullnetare? How many hours per week can you volunteer? *
Pse dëshironi të angazhoheni si vullnetar në KosovaLive? Why would you like to be a volunteer at KosovaLive? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms