Marketing telekomunikačných firiem
Vážený respondent / respondentka,
som študentkou 5. ročníka Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka ohľadom marketingu telekomunikačných firiem, konkrétne o spoločnosti Telefónica Slovakia.. Cieľom prieskumu je získať informácie potrebné pre spracovanie praktickej časti mojej diplomovej práce na tému Marketing telekomunikačných firiem. Dotazník je anonymný a získané informácie budú použité výlučne pre potreby diplomovej práce. Ďakujem za čas, ktorý ste venovali vyplneniu dotazníka a prajem Vám príjemný zvyšok dňa.
Služby ktorého mobilného operátora využívate? *
Aké faktory Vás najviac ovplyvňujú pri výbere mobilného operátora? *
Možnostiam priraďte hodnotenie od 1 do 5, pričom 1 je najmenej dôležité, 5 je najdôležitejšie.
1
2
3
4
5
cena
ponuka produktov a služieb
pokrytie signálom 3G
starostlivosť o zákazníkov
profesionalita pracovníkov
reklama
Aké služby mobilného operátora sú pre Vás najdôležitejšie? *
Required
Ako by ste ohodnotili kvalitu a úroveň služieb a produktov Telefónica Slovakia?
veľmi kvalitné a na vysokej úrovni
nekvalitné, nízka úroveň
Zodpovedá podľa Vás cena produktov a služieb Telefónica Slovakia ich kvalite?
Máte predplatený mobilný internet od spoločnosti Telefónica Slovakia?
Privítali by ste rozšírenie ponuky spoločnosti Telefónica Slovakia o nové produkty a služby?
Čo považujete za hlavné nedostatky spoločnosti Telefónica Slovakia?
Čo by ste odporučili spoločnosti Telefónica Slovakia v rámci zlepšenia ich postavenia v budúcnosti?
Your answer
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie *
Pohlavie *
Kraj *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service