Rejestracja tytułów i streszczeń rozdziałów do monografii naukowej pt.: „Szkice społeczeństwa polskiego: procesy społeczne i grupy interesów”
„Szkice społeczeństwa polskiego" to interdyscyplinarna praca naukowa, która odnosi się do takich dyscyplin, jak socjologia, nauki o polityce, filozofia, prawo, administracja, ekonomia, europeistyka, dziennikarstwo oraz inne nauki społeczne i humanistyczne. Głównym celem tego zamierzenia naukowego jest zebranie prac z zakresu procesów społecznych i grup interesów w Polsce, które odzwierciedlałyby stan wiedzy i obecnie funkcjonujące poglądy badaczy ze wspomnianych dyscyplin naukowych.

Nabór dotyczy rozdziałów do monografii naukowej o charakterze: przeglądowym, badawczym, teoretycznym, teoretyczno-badawczym, problemowym, analitycznym, polemicznym.

Czasookres: Polska od 1989 r. do chwili obecnej.

Procesy społeczne w Polsce: transformacja ustrojowa, integracja europejska, globalizacja, praworządność i wartości demokratyczne, nierówności społeczne.

Grupy interesów w Polsce: ruchy społeczne, ruchy polityczne, ruchy kulturowe,  elity polityczne, elity gospodarcze, elity intelektualne, elity kulturalne,  partie polityczne, parlamentarzyści,  lobbyści w parlamencie, lobbyści w samorządach, klasa średnia, klasa wyższa, warstwa polityczna, gabinety polityczne, gabinety cieni,  sygnaliści w społeczeństwie i w organizacjach, think tanki, organizacje pozarządowe, władza medialna (prasa, radio, telewizja, Internet), władza sądownicza, samorząd terytorialny.

Redaktorem monografii jest dr Marcin Płoski, Uniwersytet Wrocławski

Nadesłane pełnotekstowe prace będą podlegać rzetelnej i skrupulatnej ocenie recenzentów.

W związku z wyjątkowym charakterem planowanej publikacji procedura doboru prac będzie wyglądała następująco:
– rejestracja tematów i abstraktów proponowanych przez autorów prac,
– weryfikacja i kwalifikacja nadsyłanych zgłoszeń przez koordynatorów procesu wydawniczego (w tym recenzentów) będzie odbywać się tuż po rejestracji tematów i abstraktów (w trybie ciągłym),
– wniesienie opłaty (tylko w przypadku akceptacji zgłoszenia), wysokość opłaty 279 zł (dotyczy jednego rozdziału, niezależnie od liczby autorów), istnieje możliwość otrzymania faktury (uwaga, niezbędne w przypadku finansowania publikacji ze środków uczelni – prosimy o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury na adres monografie@wydawnictwo-tygiel.pl),
– nadsyłanie prac w wersji elektronicznej przez autorów na adres monografie@wydawnictwo-tygiel.pl oraz oryginałów oświadczeń autorów w wersji papierowej na adres biura Wydawnictwa Naukowego TYGIEL, ul. Głowackiego 35/341, 20-060 Lublin (szczegóły w mailu zwrotnym potwierdzającym akceptację tematu i abstraktu),
– recenzja prac i nanoszenie ewentualnych poprawek przez autorów,
– korekta językowa rozdziałów,
– skład, łamanie i publikacja książek w bibliotece cyfrowej (bc.wydawnictwo-tygiel.pl),
– wydruk wersji papierowych.

Po publikacji prace będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych czytelników bez logowania (open access).

Jednorazowo można zarejestrować tylko jeden temat. W przypadku chęci publikacji więcej niż jednego rozdziału w danej monografii (jednak nie więcej niż 3 tematy do jednego tytułu monografii), należy za każdym razem od nowa wypełnić formularz, podając wszystkie dane. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany tytułu monografii.

W przypadku pytań, bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym monografie@wydawnictwo-tygiel.pl.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Dane kontaktowe Autora
Podane dane są niezbędne do przyjęcia i rejestracji tematu, a także będą wykorzystane do kontaktu z Autorem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszonego tematu do monografii.
Pan/Pani *
Imię i Nazwisko *
Adres e-mail Autora *
Na niniejszy adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia bądź odrzucenia propozycji pracy oraz korespondencja związana ze zgłoszonym rozdziałem.
Numer telefonu *
Podanie numeru telefonu jest obowiązkowe. Kontakt telefoniczny jest wykorzystywany zawsze, gdy konieczna jest szybka wymiana informacji.
Proponowany tytuł i abstrakt rozdziału
Podane poniżej informacje będą podlegać weryfikacji i ocenie, następnie zaś zostanie przesłana informacja do Autora pracy.
Tytuł w języku polskim *
Abstrakt w języku polskim *
1 500-2 000 znaków ze spacjami, krótkie streszczenie proponowanej pracy. Po akceptacji Autor zostanie poproszony o przesłanie pełnego tekstu rozdziału.
Akceptuję regulamin publikacji rozdziałów w monografii www.wydawnictwo-tygiel.pl/regulamin-publikacji/ *
Akceptuję politykę prywatności Wydawnictwa Naukowego TYGIEL sp. z o. o. zamieszczoną na stronie www.wydawnictwo-tygiel.pl/polityka-prywatnosci/ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy