แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการงานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความถึงพอใจในการรับบริการงานประชาสัมพันธ์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพต่อไป กรุณากรอกแบบสอบถาม
ตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล
เพศ *
ระดับการศึกษา *
ประเภทผู้ใช้บริการ *
คณะ/หน่วยงาน ผู้รับบริการ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการงานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการติดต่อขอรับบริการและการให้บริการกับหน่วยงานของท่าน
คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความถึงพอใจในการรับบริการงานประชาสัมพันธ์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพต่อไป กรุณากรอกแบบสอบถาม
ตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

1. ข้อมูลประชาสัมพันธ์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุก
2. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลประชาสัมพันธ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ความสวยงามของรูปแบบที่ใช้ประชาสัมพันธ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ความถูกต้องของข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. ความน่าสนใจของข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. ข้อมูลการประชาสัมพันธ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy