Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine
U okviru šireg projekta "Podrška građanskom aktivizmu u zajednici" koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koji sprovode British Council i Trag fondacija, Društvo mladih istraživača Bor realizuje projekat: B-O-R: Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine.
Jedna od aktivnosti ovog projekta je i ANKETA građana o njihovim ocenama i stavovima u vezi zaštite životne sredine.
Molimo vas da popunite ovu anketu kako bi doprineli pripremi, usvajanju i realizaciji ključnih dokumenata javne politike zaštite životne sredine u našoj lokalnoj zajednici i šire.
Anketu popunjavate zaokruživanjem samo jednog od ponuđenih odgovora
Pol *
Starost *
Mesto življenja *
1. Ocenite stanje životne sredine u gradu Boru: *
2. Koji je po vašem mišljenju najveći ekološki problem u gradu Boru: *
3. Kako ocenjujete stanje kvaliteta vazduha u gradu Boru: *
4. Ocenite kvalitet vode Brestovačke reke: *
5. Ocenite kvalitet vode Borske reke: *
6. Po vašem mišljenju kakvo je stanje poljoprivrednog i ostalog zemljišta na teritoriji grada Bora: *
7. Da li smatrate da se dobro štite prostori očuvane prirode na teritoriji grada Bora: *
8. Da li stanje životne sredine, po Vašem mišljenju, utiče na Vaše zdravlje: *
9. Da li ste informisani o stanju životne sredine u gradu Boru: *
10. Kako se najčešće informišete o stanju životne sredine: *
11. Ko prevashodno treba da rešava probleme životne sredine u gradu Boru: *
12. Da li ste spremni da se aktivno uključite u programe i akcije na poboljšanju stanja životne sredine: *
13. Šta prvo treba uraditi da bi se poboljšalo stanje životne sredine u gradu: *
14. Glavna privredna grana Bora je rudarstvo koje ima značajan negativni uticaj na životnu sredinu. Šta bi prvenstveno po vama bilo zeleno rudarstvo? *
15. Koju privrednu granu u narednom periodu treba prioritetno razvijati kako bi se obezbedio dalji ekonomski napredak grada Bora, zapošljavanje stanovništva i podizanje kvaliteta života: *
16. Ko najviše doprinosi poboljšanju životne sredine u gradu Boru: *
17. Koja bi po vama bila prvenstvena uloga nevladinih organizacija - organizacija civilnog društva - civilnog sektora u zaštiti životne sredine? *
18. Predstoji izrada novih strateških dokumenata ekološke politike grada Bora - Strategija lokalnog održivog razvoja, Program zaštite životne srdeine - ranije LEAP i dr. Šta smatrate da treba da budu glavni sadržaji ovih dokumenata: *
19. Molimo vas da navedete i ostale vaše komentare i predloge koji nisu obuhvaćeni dosadašnjim pitanjima?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.