แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบรับชำระค่าไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ต (PEA e-Pay) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ข้อมูลการตอบแบบสอบถามที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นความลับไม่ถูกเปิดเผยให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสำรวจที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4. ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy