Expresní factoring
Vyplňte prosím informace o vašem podnikání. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište svůj dotaz na factoring@factoring.eu
Název firmy *
Vaše odpověď
*
Vaše odpověď
e-mail *
Vaše odpověď
Jméno kontaktní osoby *
Vaše odpověď
Telefon *
Vaše odpověď
Předmět podnikání *
Krátce shrňte v čem podnikáte a čeho by se financování mělo týkat.
Vaše odpověď
Jaký jste dosáhli obrat v loňském roce? *
Vaše odpověď
Jaký obrat plánujete letos? *
Vaše odpověď
Uveďte region svého působení
Vaše odpověď
Má vaše společnost uzavřenou úvěrovou smlouvu s bankou, popř. s jinou finanční institucí? *
Povinné
Uzavřela vaše společnost nějaké smlouvy na principu factoringu? *
Povinné
Byla (je) proti vaší společnosti v posledních 6 měsících vedena exekuce? *
Povinné
Máte dluh vůči státním institucím delší než 90 dní, popř. uzavřený splátkový kalendář (OSSZ, ZP, FÚ)? *
Povinné
Odběratel č. 1 *
Uveďte: IČ, jméno kontaktní osoby, telefon a e-mail, roční fakturaci v CZK, délku smluvní splatnosti na fakturách, požadovaný limit financování a zda máte/nemáte s odběratelem vzájemnou fakturaci.
Vaše odpověď
Odběratel č. 2 *
Uveďte: IČ, jméno kontaktní osoby, telefon a e-mail, roční fakturaci v CZK, délku smluvní splatnosti na fakturách, požadovaný limit financování a zda máte/nemáte s odběratelem vzájemnou fakturaci.
Vaše odpověď
Odběratel č. 3 *
Uveďte: IČ, jméno kontaktní osoby, telefon a e-mail, roční fakturaci v CZK, délku smluvní splatnosti na fakturách, požadovaný limit financování a zda máte/nemáte s odběratelem vzájemnou fakturaci.
Vaše odpověď
Souhlasím se zpracováním osobních údajů a prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. *
Povinné
Prohlašuji, že k financování překládám jen ty odběratele, jejichž úhrady nepřesahují termín 45 dnů po splatnosti. *
Povinné
Odeslat
Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.
Obsah není vytvořen ani schválen Googlem.