KIRŞEHİR TİCARET BORSASI ÜYE MEMNUNİYETİ ANKETİ

Değerli üyemiz;
Borsamızın vermiş olduğu hizmetlerden ne düzeyde faydalandığınızı ve memnuniyet düzeyinizi ölçmek için bu anket düzenlenmiştir. Ankete vereceğiniz samimi cevaplar, sizlerin beklentilerini karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve faaliyetleri yapmamıza olanak verecektir. Saygılarımla

Genel Sekreter
Battal ÇELİK

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Borsanın Ulaşılabilirlik Seviyesi 
  Hizmet Alma Süresi
  Üyelerimizin Zamanında ve Dopru Bilgilendirilmesi
  Hizmet Altyapısnın Yeterliliği
  Talebinizin Karşılanma Düzeyi, Hizmetin Kalitesi
  Kırşehir’in İş Yaşamının Gelişmesi İçin Verdiğimiz Hizmetler
  İş Geliştirme, Eğitim ve Araştırma Hizmetlerimiz
  Üyelerimize Yönelik Faaliyetlerimize Katılma Seviyeniz
  Personelin Üyelerimize Yönelik Davranışı
  Borsa Personelinin Mesleki Bilgisi
  İş Görme ve Sorunlara Çözüm Bulma Becerisi
  Borsanın Üyeleri İle İletişim Unsurlarından Memnuniyetiniz
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Anketimize samimi katılımınız ve ayırdığınız zaman için teşekkür ederiz.