Rok szkolny 2019/2020
ZGŁOSZENIE NA ZAJĘCIA
Email address *
Imię i nazwisko Rodzica *
Your answer
Imię i nazwisko Uczestnika *
Your answer
Klasa, do której aktualnie uczęszcza *
Your answer
Rodzaj zajęć *
Your answer
Grupa nr: *
Your answer
Telefon do opiekuna *
Your answer
Oświadczenie RODO* Składający/a oświadczenie wyraża zgodę Administratorowi Państwa danych osobowych –firmie EduPartner Krzysztof Powaga ul. Bohaterów 5, 35-112 Rzeszów NIP:5631935694 - na przetwarzanie danych osobowych swoich i swojego dziecka, na potrzeby rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż zapoznał się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO, dostępnymi na stronie www.dolinarobotow.eu, został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.