ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ΄ ΦΑΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ)

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διαπίστωση της ικανοποίησης των προσδοκιών των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης», Γ΄ φάση επιμόρφωσης. Τα δημογραφικά στοιχεία και οι άλλες πληροφορίες που θα καταγραφούν είναι απόρρητες και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος.
Επειδή τα ζητήματα στα οποία καλείστε να απαντήσετε είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη διαμόρφωση σφαιρικής άποψης για τις ανάγκες σας στο ζήτημα της ένταξης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρακαλούμε όπως απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις, χωρίς εξαιρέσεις. Στα ανοικτά ερωτήματα απαντήστε συνοπτικά, με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνονται τα νοήματα που επιθυμείτε να εκφράσετε.

( • Η συμπλήρωση του παρόντος απαιτεί περίπου 7΄) Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑ

  Κωδικός Ομάδας: 9α

  Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

  Επιλέξτε, προκειμένου να προσδιορίσετε το βαθμό στον οποίο ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες σας από το Πρόγραμμα της Τρίτης( Γ) φάσης επιμόρφωσης σχετικά με τα εξής:
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  21. Έχοντας ολοκληρώσει την Γ’ επιμορφωτική συνάντηση και εστιάζοντας στις ανάγκες σας για μελλοντική επιμόρφωση σε θέματα που σχετίζονται με την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αυτή θα μπορούσε να αφορά: α/α ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question