ใบสมัครเข้าอบรม เดือนกรกฎาคม 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
1. คำนำหน้าชื่อ
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
Your answer
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
กรุณาระบุคำนำหน้าชื่อ และสะกดด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
Your answer
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
5. ตำแหน่ง
Your answer
6. โรงเรียน
กรุณาใส่เฉพาะชื่อโรงเรียน
Your answer
ึ7. สังกัด
8. ที่อยู่โรงเรียน
Your answer
9. โทรศัพท์
กรุณาใส่ - คั่นหมายเลข ตัวอย่างเช่น 02-123-4567
Your answer
10. โทรสาร
กรุณาใส่ - คั่นหมายเลข ตัวอย่างเช่น 02-123-4567
Your answer
11. โทรศัพท์มือถือ
ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าอบรม (กรุณาใส่ - คั่นหมายเลข ตัวอย่างเช่น 081-123-4567)
Your answer
12. Email
กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง เนื่องจากระบบจะมีการส่งใบลงทะเบียนตอบกลับทางอีเมล์
Your answer
13. ปัจจุบันสอนในกลุ่มสาระ
Your answer
14. วิชาที่รับผิดชอบสอน
Your answer
15. ประสบการณ์ในการเข้าร่วมอบรมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
16. เคยเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms