ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Αγαπητοί φίλοι/ες,

Έχουμε πια αναλάβει τον τίτλο  της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Προσπάθεια μας καθημερινά είναι να καταφέρουμε όλοι μαζί να έχουμε την απολυτή επιτυχία που τόσο πολύ αξίζει στην πόλη μας.
Στην προσπάθεια μας να οργανώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, τις ομάδες των εθελοντών, με εκπαιδεύσεις και συγκεκριμένα πλέον καθήκοντα, σας αποστέλλουμε τις προδιαγραφές και περιγραφές των 6 ομάδων και υποομάδων  που  απαρτίζουν το πρόγραμμα των εθελοντών, όπως αυτές έχουν δημιουργηθεί από την εμπειρία και ανάγκες που πρόεκυψαν από στις έως τώρα εκδηλώσεις μας. Θα πρέπει να έχουμε πιο συγκεκριμένα καθήκοντα για αποδοτικότερη συμμετοχή με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Για νέες εγγραφές και ενεργοποίηση συμμετοχής νέων εθελοντών ο Οργανισμός Πάφος2017, έχει ορίσει την πιο κάτω διαδικασία για όσους πραγματικά επιθυμούν και θέλουν να προσφέρουν ενεργά και εθελοντικά στις δράσεις του Οργανισμού.

Διαδικασία εγγραφής νέων εθελοντών:

Σε αυτή την ηλεκτρονική φόρμα μπορείτε να δηλώσετε την ομάδα και υποομάδα  που επιθυμείτε να συμμετάσχετε. Θα μπορέσετε επίσης  να δείτε όλες τις πληροφορίες όλων των ομάδων και να επιλέξετε μόνο ΜΙΑ υποομάδα που θα θέλετε να συμμετέχετε.

Αφού επιλέξετε και αποστείλετε την ομάδα που θα θέλετε να συμμετέχετε θα πρέπει στη συνέχεια, να αποστείλετε στον υπεύθυνο του προγράμματος εθελοντών Pafos2017, Παπαγεωργίου Στέλιο μέσο e-mail στο s.papageorgiou@pafos2017.eu, ένα σύντομο βιογραφικό σας και μια φωτογραφία διαβατηρίου για να εκδοθεί το ειδικό πάσο εθελοντή.

Αφού αξιολογηθούν τα πιο πάνω, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες που θα υπάρχουν στον Οργανισμό, θα ακολουθήσει προσωπική συνάντηση για την τελική εγγραφή και ενεργοποίηση των νέων εθελοντών.

Όσοι δεν ανταποκριθούν στα πιο πάνω και στην πρόσκληση του Οργανισμού για εγγραφή εθελοντών δεν θα καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση και συμμετοχή τους.

Αν εντοπιστεί μη ικανοποιητική συμμετοχή και ανταπόκριση από τους ήδη εγγεγραμμένους εθελοντές, θα διαγράφονται για να μπορέσει το πρόγραμμα Εθελοντών του Παφος2017 να γνωρίζει, να οργανώνει και να καλύπτει τις ανάγκες του από τους ενεργούς, τακτικούς και τυπικούς εγγεγραμμένους εθελοντές, έτσι ώστε οι διάφορες και πολλές μας εκδηλώσεις να στελεχώνονται άμεσα και με επιτυχία.

Το 2017 που η πόλη μας θα είναι Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι χρόνια όλων μας και όλοι μαζί θα έχουμε την μοναδική ευκαιρία και εμπειρία να ζήσουμε πολιτιστικές και όχι μόνο στιγμές, είτε ως εθελοντές, είτε ως θεατές, είτε ως καλλιτέχνες και συνεργάτες. Πάφος με Πάθος λοιπόν και καλό μας ταξίδι.

Σας ευχαριστούμε και ευελπιστούμε σε ένα μοναδικό, συναρπαστικό και επιτυχημένο 2017 που θα αποτελέσει την αφετηρία της πόλης που όλοι θέλουμε και οραματιζόμαστε να έχουμε.
 
Φιλικά και εθελοντικά,

Στέλιος Παπαγεωργίου


Dear Friends,

We’ve been awarded with the title of European Capital of Culture. Since then, all together, we have been trying our best to fulfil this task as successfully as our city surely deserve.

We would like to organize the Volunteers Teams as efficiently as possible, with training sessions for their specific duties, so that your contribution will be more efficient and productive. For this reason we are sending out the qualification requirements and descriptions for all the 6 teams and sub-teams we have come up with, that set out our volunteer schedule. The qualification requirements were created to respond the needs that were created by our events and were based upon our experience with such events so far.

The organizations of PAfos2017 have defined also the procedure for whom wish to offer their voluntary and practical help for the activities of the organization and are not already registered. They can submit their request of participation at the volunteering program of Pafos 2017 - European Capital of Culture.

Procedure for the registration of new volunteers!

In this online form you will find information about all the team and their sub-team to which you can register yourselves. Please note that you are allowed to choose only one sub-team.

Once you will have complete your application to the sub-team you prefer, you are requested to provide the Volunteer Coordinator  of Pafos2017, Stelios Papageorgiou, a copy of your CV and a photography, passport format, in order to receive your volunteer pass. Please send them by email to  s.papageorgiou@pafos2017.eu

After the evaluation of your eligibility, and always according with the needs of the Organization, a brief face-to-face interview will take place in order to confirm your enrolment and let the volunteering experience beginning.

The ones who will not deliver those mentioned above and the form for the registration as volunteers will not be able to be enrolled and to participate at the events.

Please, remind that the volunteers that will not be able to guarantee an effectively and actively help to the Organizations will be excluded from the Volunteering programs in order to preserve the efficient working of the team and the achievement of their important purposes.

The 2017 will be OUR OWN YEAR. We all are going to have the unique chance and opportunity of make our cultural heritage alive, either as volunteers, audience, artists or collaborators. Passionately Paphos, Let’s go!

Thank you for your brilliant cooperation and contribution so far and we are hoping for an outstanding,  thrilling and successful 2017 that will only be the start of a town we all hope and wish to live in.

Best Wishes
Stelios Papageorgiou


Sign in to Google to save your progress. Learn more
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ / IMPORTANT : ΔΗΛΩΣΤΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ / CHOOSE ONLY ONE FROM THE FOLLLOWING  SUBTEAMS
A. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - PRODUCTION AND EVENTS TEAM
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΖΟΓΛΟΥ - Event Coordinator: Giorgos Lazoglou
A ΟΜΑΔΑ / Προδιαγραφές ομάδας:
Ο στόχος της ομάδας αυτής θα είναι η στήριξη της ομάδας παραγωγής του οργανισμού στα τεχνικά ζητήματα και
προετοιμασίες πριν τις εκδηλώσεις αλλά και την διεκπεραίωση αυτών. Μέσα από αυτή την διαδικασία οι εθελοντές μας θα αποκομίσουν σημαντικές εμπειρίες και γνώσεις.  
Οι εθελοντές της ομάδας αυτής θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να μάθουν από πρώτο χέρι όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την προετοιμασία καθώς και την ροή των εργασιών κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων.  Η ευκαιρία αυτή θα είναι πρωτόγνωρη για τους εθελοντές μας αφού θα συνευρεθούν με σημαντικούς καλλιτέχνες, τόσο από το εξωτερικό αλλά και από την Κύπρο, καθώς και με παραγωγούς εκδηλώσεων και τεχνικών. Συγκεκριμένα θα έχουν την δυνατότητα να παρευρεθούν σε διαδικασίες προβών, ελέγχου και σχεδιασμού φωτιστικού και ηχητικού εξοπλισμού και να αξιολογήσουν εάν το συγκεκριμένο πεδίο είναι κάτι που τους ενδιαφέρει να ασχοληθούν στο μέλλον.
Σε κάθε εκδήλωση, αυτή η ομάδα θα πρέπει να έχει παρουσία από 1 έως  10 εθελοντές από την κάθε υποομάδα. Ανάλογα με το μέγεθος  της κάθε εκδήλωσης θα γίνονται και οι ανάλογες ενημερωτικές συναντήσεις πριν από την κάθε εκδήλωση  για την καλύτερη προετοιμασία.
Την ομάδα θα απαρτίζουν 3 υποομάδες που θα αποτελούνται από 10 έως 15 άτομα με έναν ομαδάρχη η κάθε υποομάδα.

A TEAM / Team Specifications:
The goal of this team is to support the production team of the organisation on the technical needs and preparations before and during the events. Through this process the volunteers will gain significant experience and knowledge.
Volunteers in this team will have the opportunity to see and learn, from first hand, all the necessary procedures for the preparation and the work flow during events. This opportunity is exceptional for our volunteers, as they will engage with important artists, both from Cyprus and abroad, as well as with event producers and technicians. Specifically, further than the actual events, they will have the opportunity to attend rehearsals, lighting and sound checks and designs. This will enable them to find out if the events field is an area that interests them for the future.
The team is divided in three smaller sub-teams of 10-15 volunteers with a team leader in each one.
The team should have the presence of 1-10 volunteers from each sub team, depending on the size and type of each event.  Appropriate information sessions, before each event, will take place in order to prepare as best as possible.


A ΟΜΑΔΑ / ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ
Α1. Ομάδα εικαστικών εκθέσεων

Αυτή η υποομάδα έχει σαν ρόλο  να παρέχει βοήθεια στις εικαστικές εκθέσεις. Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει το στήσιμο των εκθέσεων σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες και την ομάδα παραγωγής. Επίσης οι εθελοντές θα έχουν καθήκοντα για το καθημερινό άνοιγμα και κλείσιμο των εκθέσεων αφού οι εκθέσεις θα διαρκούν αρκετές μέρες. Επίσης θα παρέχουν βοήθεια σε απλά τεχνικά ζητήματα όπως βίντεοπροβολή και μουσική.

Α2. Ομάδα Υποστήριξης Παραγωγής

Αυτή η υποομάδα έχει σαν ρόλο την υποστήριξη της παραγωγής σε ανάγκες μη τεχνικές αλλά εξίσου σημαντικές για την επιτυχία μιας εκδήλωσης. Αυτή η υποστήριξη περιλαμβάνει στήσιμο υλικού προβολής (σημαίες, τέντες, σταντ) διαμόρφωση χώρου (καθαριότητα, καρέκλες) και έλεγχος διακίνησης αυτοκινήτων στους χώρους στάθμευσης. Συνεργασία επίσης με παραγωγούς και καλλιτέχνες.  

Α3. Ομάδα Τεχνικών

Αυτή η υποομάδα έχει σαν ρόλο την υποστήριξη της παραγωγής σε τεχνικές ανάγκες σε συνεργασία με τεχνικούς και την ομάδα παραγωγής. Αυτή η υποστήριξη περιλαμβάνει στήσιμο ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού, τεχνικές ανάγκες για βιντεοπροβολή (οθόνη και προτζέκτορα) καθώς και  στήσιμο υλικού προβολής (πάνελ). Απόκτηση σημαντικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε θέματα παραγωγής και εκτέλεσης εκδηλώσεων.

A TEAM / SUB-TEAMS
Α1. Art exhibitions Team

This sub-team’s goal is to provide help and assistance for the art exhibitions. This help includes the set-up of the exhibitions in collaboration with the artists and the production team. Also the volunteers will have the responsibility for the daily opening and closing of the exhibitions as they will last several days. They will also provide assistance to simply technical needs such as projectors and music.

Α2. Production Support Team

This sub-team’s goal is to support the production team of the organisation for all the non-technical needs of the event which are equally important for the success of an event. This support includes setting up promotional material (banners, awnings, stands) layout of the space (cleanliness, chairs) and car traffic control in predefined parking areas.

Α3. Technical Team

This sub-team’s goal is to support the production team of the organisation for all the technical needs of the events. This support includes setting up sound and lighting equipment, technical requirements for video projection (screen and projector) and setting up promotional material (panel).

B. ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  - MARKETING  TEAM
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΖΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - Coordinator: ANATSAZIA ANASTASIOU
B ΟΜΑΔΑ / Προδιαγραφές ομάδας:
Στόχος της ομάδας αυτής είναι η διάδοση του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, των δράσεων και εκδηλώσεων της, καθ’ όλη την διάρκεια του 2017. Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και με μαζικές εκστρατείες ενημέρωσης στους κατοίκους, επισκέπτες της Πάφου και το ευρύτερο κοινό της Πάφου και της Κύπρου γενικότερα.
Ο θεμελιώδης ρόλος της ομάδας αυτής είναι να επικοινωνήσει τα μηνύματα και τις δράσεις της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ενώ ταυτόχρονα οι εθελοντές της ομάδας, να αναλάβουν τον ρόλο του πρεσβευτή μεταφέροντας και μεταδίδοντας  τις πληροφορίες. Τα άτομα που συμμετέχουν στην ομάδα αυτή συμβάλλουν στην στήριξη και προβολή του θεσμού αναπτύσσοντας παράλληλα τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

B TEAM / Team specifications:
The aim of this team is the diffusion of the institution of the European Capital of Culture as well as its events and actions throughout 2017. Through social media and mass promotional campaigns to the citizens, visitors of Pafos and the general public of Pafos and Cyprus.
The fundamental role of this team is to spread the word about all upcoming activities and events of the European Capital of Culture thus taking the role of the ambassador publicizing all information about it. Anyone participating in this team will contribute to the support and promotion of the institution developing at the same time its communication skills.

B ΟΜΑΔΑ / ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ:
B1.Ομάδα Κοινωνικής Δικτύωσης

Αυτή η υποομάδα προωθεί τις εκδηλώσεις και τις ανακοινώσεις του Οργανισμού μέσα από την επίσημη σελίδα του στο Facebook αλλά και την ιστοσελίδα του www.pafos2017.eu.   Προσκαλεί και κοινοποιεί τα  Facebook events του Πάφος2017 στις προσωπικές του επαφές. Αναλαμβάνει σε  συγκεκριμένες περιόδους τον λογαριασμό του Πάφος2017 στο Instagram και Snapchat (instagram & Snapchat take over) αναδεικνύοντας μέρη της πόλης, στιγμές από τις εκδηλώσεις και της εμπειρίας του.

B2.Ομάδα Προώθησης υλικού

Η υποομάδα αυτή έχει σαν ρόλο την προώθηση υλικού εκδηλώσεων μέσα από συγκεκριμένες εκστρατείες σε οργανωμένα και κοινωνικά σύνολα, ομάδες και οργανισμούς (τράπεζες, ημικρατικούς οργανισμούς, καφετέρειες, hot spots στην πόλη). Θα έχει επίσης παρουσία στις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ερχόμενης χρονιάς με σκοπό την προώθηση υλικού.

B TEAM / SUB-TEAMS:
B1.Social Media Team

This team will promote all events and announcements via the official Facebook Page of the Organisation as well as its official website www.pafos2017.eu. Additionally will share and invite its personal contacts to the Pafos2017 Facebook events. For particular periods will «take over» the Pafos2017 instagram and Snapchat accounts promoting photos of the city, events and moments of its experience.

B2.Promotion Team

This team will have as its main role the promotion and distribution of material through specific campaigns to social groups, organisations (banks, private and semi-private companies, cafes, hot spots in town). The team will be also present at the highlight events of the upcoming year for promotion of material.

C. ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ - Administration & Barometer Team
ΥΠΕΥΘΥΝH ΟΜΑΔΑΣ :  ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΚΟΝΙΚΚΟΥ
C ΟΜΑΔΑ / Προδιαγραφές Ομάδας:
Η συγκεκριμένη ομάδα δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει ανάγκες που προκύπτουν στο γραφείο του Οργανισμού ΠΠΕ Πάφος2017 σε θέματα γραφειακής δουλειάς αλλά και στις εκδηλώσεις για την ευθύνη ταμείου εισιτήριων και υποστήριξη στους εθελοντές του πανεπιστήμιου Νεάπολις στην διεξαγωγή έρευνας για το Πολιτιστικό Βαρόμετρο.
Οι εθελοντές που θα διαλέξουν τη ομάδα αυτή θα είναι ευπρόσδεκτοι να δουλέψουν μαζί μας στο γραφείο για να βοηθήσουν στην διεκπεραίωση εργασιών που θα τους ανατεθούν αλλά παράλληλα θα έχουν και μια υπεύθυνη θέση την ώρα της εκδήλωσης για την πώληση εισιτήριων.
Ψάχνουμε άτομα υπεύθυνα, με βασικές γραμματειακές γνώσεις, να είναι φιλικοί και ευγενικοί με το κοινό και να έχουν την διάθεση να προσεγγίσουν ευγενικά θεατές την ώρα της εκδήλωσης για την  διεξαγωγή του πολιτιστικού βαρόμετρου. Οι γνώσεις άλλων γλωσσών πέραν των ελληνικών θα είναι πολύ βοηθητικές χωρίς να εξαιρούνται τα άτομα που μιλούν μόνο ελληνικά.

C TEAM / Team specifications:
This group was created in order to cover secretarial needs at Pafos2017 headquarters including ticketing support needs at events. Additionally, when needed volunteers will help students/volunteers from Neapolis University to conduct the Cultural Barometer research.
Volunteers who will join the above team will have to be willing to spend some hours at the offices of Pafos2017 to assist in carrying the task assigned to them. Additionally they will be asked to attend events and have the responsibility of ticket sales.
We are looking for responsible, punctual people of any age with basic secretarial skills. They need to be friendly, polite and to be willing to approach audiences at events so as to hand out the Cultural Barometer form and sometimes help them complete it. Knowledge of other languages than English will be an asset.

C ΟΜΑΔΑ / Υποομάδες:
C1. Ομάδα πώλησης και προώθησης εισιτηρίων

Τα άτομα αυτής της υποομάδας θα έχουν την ευθύνη (πάντα με την ενίσχυση ενός υπηρεσιακού του Οργανισμού) για την πώληση εισιτηρίων σε παραστάσεις. Θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εκδήλωσης έγκαιρα και στο τέλος θα γίνεται καταμέτρηση και παράδοση ταμείου στον υπηρεσιακό.

C2. Ομάδα γραφειακής Υποστήριξης

Η υποομάδα γραφειακής υποστήριξης θα αναλάβει να διεκπεραιώσει γραφειακές δουλείες όπως ετοιμασία καταλόγων, ετοιμασία και αποστολή προσκλήσεων και επιστολών. Γνώσεις word & excel doc θα είναι χρήσιμες όπως και χειρισμός γραφειακού εξοπλισμού. Επίσης μπορεί να ζητηθεί η παράδοση δια χειρός προγραμμάτων για τις δράσεις της ΠΠΕ Πάφος2017 στα σημεία Supporters.

C3. Ομάδα βαρομέτρου

Οι εθελοντές αυτής της ομάδας θα λειτουργούν υποστηρικτικά στους φοιτητές/εθελοντές του πανεπιστήμιου Νεάπολις στην διεξαγωγή έρευνας που αφορά τις δράσεις της ΠΠΕ Πάφος2017.Θα κινούνται ανάμεσα στους θεατές δίνοντας τους την φόρμα του Πολιτιστικού Βαρόμετρου και πολλές φορές θα πρέπει να είναι πρόθυμοι και υπομονετικοί για να βοηθήσουν στην συμπλήρωση της.

C TEAM / SUB-TEAMS:
C1. Ticketing team:

Volunteers choosing this group will be responsible for ticketing  at the start of an event (always with the support of Pafos2017 staff).They will have to be early, on the agreed time, and stay on duty until the cash/tickets point is closed, checked and delivered.

C2.  Secretarial Support team:

The secretarial support subgroup will be asked to prepare lists, letters or invitations and sent them by post, fax or email. Knowledge of Microsoft word or excel will be useful also the ability to use office equipment.
 
C3.  Culture Barometer team:

Culture Barometer research team will be asked to help students/Volunteers from Neapolis University to contact research regarding the feedback from Pafos2017 events.

D. ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - Welcoming Team
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑΔΑΣ: ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ / Coordinator : Galateia Georgiou
D ΟΜΑΔΑ / Προδιαγραφές ομάδας:
Η ομάδα αυτή θα στηρίζει και θα ενδυναμώνει την εικόνα φιλοξενίας του Οργανισμού προς ντόπιους και ξένους, καθώς οι εθελοντές της Ομάδας Φιλοξενίας θα βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος2017.
Οι εθελοντές της ομάδας αυτής θα είναι οι πρώτοι που θα καλωσορίζουν στην πόλη μας τους καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στο επίσημο πρόγραμμα του Οργανισμού Πάφος2017, αλλά και τους ντόπιους και ξένους που θα προσέρχονται στις εκδηλώσεις.  Έτσι, θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν αλλά και να συνομιλήσουν με σημαντικούς καλλιτέχνες, αλλά και να τους ενημερώσουν ενδελεχώς για το πρόγραμμα του 2017 και την πόλη της Πάφου. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν την κάθε εκδήλωση και να παρέχουν πληροφορίες στο κοινό, πάντοτε υπό την καθοδήγηση της υπεύθυνης ομάδας.
Για το λόγο αυτό, θα γίνουν εκπαιδεύσεις όπου θα παρέχεται εκτεταμένη ενημέρωση των απαιτήσεων της κάθε υποομάδας, καθώς και λεπτομέρειες για τις εκδηλώσεις στις οποίες η ανάγκη για παρουσία των εθελοντών θα είναι επιτακτική.  Σε κάθε εκδήλωση, αυτή η ομάδα θα πρέπει να έχει παρουσία από 1 έως  10 εθελοντές από την κάθε υποομάδα.
Σημαντικό για να συμμετέχει κανείς στην ομάδα αυτή, είναι η γνώση ξένων γλωσσών, αλλά και να υπάρχουν οι στοιχειώδεις γνώσεις πρωτοκόλλου, δημοσίων σχέσεων, διεθνών σχέσεων, κλπ. Οι εθελοντές της ομάδας Φιλοξενίας πρέπει να επιδεικνύουν την ανάλογη σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ψυχραιμία γιατί θα έρθουν σε επαφή με τοπικούς και διεθνείς αξιωματούχους, ντόπιους και ξένους καλλιτέχνες, αλλά και το κοινό.
Την ομάδα θα απαρτίζουν 3 υποομάδες που θα αποτελούνται από 20 έως 30 άτομα με 5 ομαδάρχες στην κάθε υποομάδα.

D TEAM / Team specifications:
This group will back up and reinforce the image that locals and foreigners have about the Organisation as the volunteers of the Welcome Team will be at the front line in almost all the events of the European Capital of Culture Pafos2017.
This team’s volunteers will be the first to welcome to our city the artists who will participate in the Pafos2017 official program, but also the locals and foreigners that will attend the events. Thus, they will have the opportunity to meet with and talk to important artists, but also to inform them in detail about the program of 2017 and Pafos in general. Further, they must be ready to answer questions related to events and provide information to the public, always under the guidance of the coordinator.
For this reason, trainings will take place in order to provide comprehensive information regarding the requirements that each subgroup shall meet and details regarding the events in which the need for volunteers will be imperative. In every event, the team should count with the presence of 1 to 10 volunteers from each subgroup.
The knowledge of foreign languages and also basic protocol, public relations and international relations knowledge are key aspects for choosing this team. The volunteers of the Welcome team must show the appropriate respect, responsibility and self-control as they will meet local and foreign officials, local and foreign artists, and the wider public. The team will be divided into three sub-groups consisting of 20 to 30 people with 5 group leaders in each subgroup.

D ΟΜΑΔΑ / ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ :
D1. Ομάδα Υποδοχής στους χώρους εκδηλώσεων:

Η ομάδα αυτή θα είναι η ομάδα που θα αναλαμβάνει το Πρωτόκολλο σε κάθε εκδήλωση που αποστέλλονται προσκλήσεις και λαμβάνουμε επιβεβαίωση για την παρουσία ντόπιων και ξένων καλεσμένων. Η ομάδα θα πρέπει να έχει καλή γνώση της τοπικής, της εγχώριας αλλά και της διεθνούς κοινότητας, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε εκδήλωση που θα υπάρχει ταξιθεσία. Όσοι επιλέξουν την ομάδα αυτή, θα περάσουν μέσα από ειδική εκπαίδευση Πρωτοκόλλου, αλλά και εξοικείωση με τους χώρους όπου θα διεξάγονται οι εκδηλώσεις μας, ενώ σε κάθε εκδήλωση που απαιτείται η παρουσία τους θα υπάρχουν 1 – 5 ομαδάρχες για τον καλύτερο συντονισμό.

D2. Ομάδα Υποδοχής Καλλιτεχνών:

Ο ομάδα αυτή θα αναλαμβάνει να συναντήσει και να συνομιλήσει με τους Καλλιτέχνες που θα επισκεφθούν την Πάφο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η γνώση 2 γλωσσών τουλάχιστον. Οι εθελοντές της ομάδας αυτής θα υποδέχονται τους καλεσμένους στο χώρο των εκδηλώσεων και θα παραμένουν κοντά τους για οτιδήποτε τυχόν χρειαστούν συνεχώς, μέχρι και το τέλος της εκδήλωσης. Θα πρέπει να είναι σοβαροί, καλοντυμένοι, με ευχάριστη διάθεση, και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε απρόοπτο γεγονός πάντοτε σε συνεργασία με την υπεύθυνη της ομάδας. Αναλόγως και με το μέγεθος της εκδήλωσης, θα απαιτείται η παρουσία 1 – 10 ομαδαρχών σε κάθε εκδήλωση.

D3. Ομάδα Συνοδείας Καλλιτεχνών:

Ο ομάδα αυτή θα αναλαμβάνει να υποδεχθεί και να συνοδεύσει καλλιτέχνες και εκλεκτούς προσκεκλημένους που θα επισκεφθούν την Πάφο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η γνώση 2 γλωσσών τουλάχιστον. Οι εθελοντές της ομάδας αυτής θα υποδέχονται τους καλεσμένους είτε στο αεροδρόμιο, αφού θα συνοδεύουν τον οδηγό που θα τους παραλάβει, είτε στο ξενοδοχείο όπου θα διαμένουν οι καλεσμένοι και θα αναλαμβάνουν να τους παραχωρήσουν ένα ενημερωτικό πακέτο και ένα δώρο εκ μέρους του Οργανισμού Πάφος2017 για καλωσόρισμα. Σε κάποιες περιπτώσεις, θα υπάρχει και η ανάγκη συνοδείας από το ξενοδοχείο στο χώρο όπου θα διεξαχθεί η εκδήλωση. Αναλόγως και με το μέγεθος της ομάδας που θα επισκέπτεται την Πάφο, θα απαιτείται η παρουσία 1 – 30 εθελοντών.

D TEAM / SUB-TEAMS:
D1. Events Welcome Team:

This group will be responsible for the Protocol in events for which invitations were sent out and confirmations have been received regarding the attendance of local and foreign guests. The team should have a good knowledge of the local, national and international community so as to be able to handle the seating plan. Volunteers who opt for this group will go through special Protocol training, while they will also get to know the venues where our events will take place.  Wherever their presence is required there will be 1 up to 5 group leaders for better coordination.

D2. Artists Welcome Team:

The group will meet and talk with the artists who will visit Pafos throughout 2017. Therefore, volunteers in this group should have knowledge of at least two languages as they will welcome guests at event venues and they will stay close to them for anything they might need until the end of an event. Volunteers must be serious, well-dressed, with a pleasant mood and ready to face any unexpected event always in collaboration with the group’s coordinator.

D3. Artists Escorting Team:

This group will welcome and escort artists and distinguished guests who will visit Pafos throughout 2017. Therefore, volunteers in this group should have knowledge of at least two languages as they will welcome guests at the airport, since they will accompany the driver that will pick them up, or at the hotel where the guests will be staying and they will provide them with an information pack and a gift from the Pafos2017 Organisation for the welcoming. In some cases, volunteers will be need to accompany artists from the hotel to the venue of the event. Depending on the size of the event, the presence of 1 up to 30 team leaders will be required in each event.

E . ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ -  IMMEDIATE RESPONCE TEAM

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ - Coordinator: Stelios Papageorgiou
Ε ΟΜΑΔΑ / Προδιαγραφές ομάδας:
Σε κάθε εκδήλωση, αυτή η ομάδα θα πρέπει να έχει παρουσία από 1 έως  10 εθελοντές από την κάθε υποομάδα. Ανάλογα με το μέγεθος  της κάθε εκδήλωσης θα γίνονται και οι ανάλογες ενημερωτικές συναντήσεις πριν από την κάθε εκδήλωση  για την καλύτερη προετοιμασία και την αποφυγή οποιοδήποτε λάθους ή αμέλειας, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα να συμβεί ή να παρουσιαστεί κάτι ακραίο ή απρόοπτο όπως πχ σεισμός, πυρκαγιά, κακόβουλη ενέργεια, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, σοβαρά προβλήματα υγείας, ατυχήματα κτλ.
Πάντα η δράση της ομάδας αυτής θα είναι  σε συνεργασία και συνεννόηση  με το αντίστοιχο επίσημο τμήμα αστυνομία, πυροσβεστική, πολιτική άμυνα και τον επί καθήκοντα υπεύθυνο της εκδήλωσης.
Η σωστή εκπαίδευση και συνεργασία έχει βαρύτατη σημασία για την επιτυχία της δράσης αυτής της ομάδας. Έχουν γίνει ως τώρα 2 εκπαιδευτικά σεμινάρια, ένα πρώτων βοηθειών και ένα επιμορφωτικό ‘έκτακτων καταστάσεων’ με την συμμετοχή της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Πολιτικής Άμυνας. Θα γίνουν αρκετά ακόμα εκπαιδευτικά σεμινάρια αλλά και κάποιες πρακτικές εκπαιδευτικές ασκήσεις για την καλύτερη δυνατή κατάρτιση των εθελοντών αυτής της ομάδας.
Για όσους επιλέξουν αυτή την ομάδα απαιτείτε σοβαρότητα, ψυχραιμία, θάρρος και αποφασιστικότητα για να μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά όταν τους ζητηθεί.
Την ομάδα θα απαρτίζουν 3 υποομάδες που θα αποτελούνται από 10 έως 15 άτομα με έναν ομαδάρχη η κάθε υποομάδα.

Ε TEAM / Team specifications:
The team should have the presence of 1-10 volunteers from each sub team, depending on the size and type of each event.  Appropriate information sessions, before each event, will take place in order to prepare as best as possible. This will help us to avoid any error or negligence, considering the probability of something extreme or unexpected during the events such as earthquake, fire, malicious actions, electrical power failure, serious health problems, accidents etc.
Always the actions of this group will take place in collaboration and consultation with the relevant official department of police, fire, civil defence and the event manager.
The proper training and collaboration is very important for the success of this team. We had already two training sessions, a first aid training one and an emergency procedure, with the participation of the Police and Fire Departments and Civil Defence. There will be several more training sessions and some practical training exercises for the best possible training of volunteers in this team.
For those who will choose this team, it requires seriousness, composure, courage and determination in order to help effectively when requested.
The team is divided in three sub-teams consisting of 10-15 people with a team leader in each sub-team.

Ε ΟΜΑΔΑ / ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ:
E1. Ομάδα Πρώτων βοηθειών:

Συνεργασία και εκπαίδευση από ιδιωτική σχόλη ‘Χείρωνας’, κλινική Ευαγγελισμός, Νοσοκομείου Πάφου και άλλων ιδιωτικών κλινικών,  με γιατρούς, νοσοκόμους για την επιμόρφωση  και εκπαίδευση των εθελοντών. Αναγνωρισμένα σεμινάρια πρώτων βοηθειών, γνώση και χρήση απιδινωτή και πρακτική εξάσκηση σε χώρους των εκδηλώσεων του Οργανισμού Παφος2017. Αυτή η ομάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη να δράσει άμεσα όταν χρειαστεί για την άμεση  παροχή πρώτων βοηθειών.
Υποψήφιοι : Γιατροί, νοσοκόμοι, φυσιοθεραπευτές, γυμναστές, πρόσκοποι και γενικά όσοι γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.

E2. Ομάδα Διαχείρισης Πλήθους:

Συνεργασία και εκπαίδευση με Πολιτική Άμυνα, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Δήμο Πάφου και ΚΟΑ.
Αυτή η υποομάδα έχει σαν ρόλο την ορθή και ενδεδειγμένη καθοδήγηση και διαχείριση πλήθους κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων του Οργανισμού Παφος2017. Οι είσοδοι, οι  έξοδοι αλλά και γενικά οι χώροι εκδηλώσεων θα πρέπει να έχουν  εύκολη και ασφαλής  πρόσβαση για όλο το κοινό και γνώση των σχεδίων διαφυγής του κοινού.


E3. Ομάδα Ασφάλειας και Επιτήρησης :

Συνεργασία και εκπαίδευση από Πολιτική Άμυνα, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Δήμο Πάφου, ΚΟΑ και ιδιωτικές εταιρείας ασφάλειας.
Αυτή η υποομάδα έχει σαν ρόλο την ασφάλεια των χώρων εκδηλώσεων και την επιτήρηση αυτών για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων του Οργανισμού και προσπάθεια ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων σε μια εκδήλωση.. Εντοπισμό, αναφορά και απομάκρυνση όταν αυτό είναι εφικτό επικίνδυνων ή ύποπτων αντικειμένων καθώς επίσης και εντοπισμό πιθανόν ύποπτων και ‘εκτός ελέγχου’ παρευρισκομένων ατόμων στις εκδηλώσεις.

E TEAM / SUB-TEAMS:
E1. First Aid Team:

Collaboration with private school 'Xeironas', Evaggelismos clinic, Paphos Hospital and other private clinics, doctors, nurses for the training and education of the volunteers. This training includes qualified first aid seminars, sessions for the use of defibrillator and practice in the events of Pafos2017 venues. This team should be ready to act quickly when needed for immediate first aid support.
Candidates: Doctors, nurses, physiotherapists, trainers, scouts and generally those who know first aid.

E2. Crowd control Team:

Collaboration with the Civil Defence, Police and Fire Departments, Pafos Municipality and KOA for the training of  the volunteers.  This sub-team has the responsibility of the correct and appropriate guidance and crowd management during the events. The entrances, exits and all the routes should have easy and safe access to all public. Volunteers must know the escape plans.


E3. Security Team:

Collaboration with the Civil Defence, Police and Fire Departments, Pafos Municipality and KOA and a private security company.
This sub-team has the responsibility of the security for the event sites and monitoring them for the smooth running and attempt to minimize the potential risks at an event. Identification, reporting and removal,  whenever possible, of  dangerous or suspicious objects as well as identify likely suspects and 'out of control' people attending the events.

F . ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / COMMUNITY INVOLVEMENT TEAM
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΜΑΔΑΣ: Σωτηρούλα Κόνικκου, Ματθαίος Ιεροκηπιώτης, Παυλίνα Φλεβοτομά / Sotiroula Konikkou, Mathaios Ierokipiotis, Pavlina Flevotoma
F ΟΜΑΔΑ / Προδιαγραφές ομάδας:
Το πρόγραμμα της Κοινωνικής Συμμετοχής στοχεύει στην εμπλοκή και στον ενθουσιασμό των πολιτών μέσα από την συμμετοχή τους σε δράσεις, είτε στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Συμμετοχής, είτε στο Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα.
Οι Εθελοντές, που θα απαρτίζουν αυτήν την ομάδα θα μπορούν να προέρχονται από διάφορα οργανωμένα σύνολα της επαρχίας, αλλά και από ενεργούς πολίτες, με κύριο στόχο να αυξηθεί το μέγεθος της κοινωνικής συμμετοχής. Παράλληλα το πρόγραμμα της Κοινωνικής Συμμετοχής, εμπλέκεται και σε πολλές άλλες δράσεις του Καλλιτεχνικού Προγράμματος του Πάφος 2017 με διάφορους τρόπους, όπως προσκλήσεις συμμετοχής πολιτών, οργανωμένων συνόλων αλλά και την καθημερινή επικοινωνία κατά την διάρκεια υλοποίησης πρότζεκτ, την εποπτεία των δραστηριοτήτων και τον συντονισμό τους. Θα πρέπει επίσης να δίνουν το παρών τους στις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνει, η ομάδα της Κοινωνικής Συμμετοχής. Την ομάδα θα απαρτίζουν 15-20 άτομα.

F TEAM / Team specifications:
The programme of Community Involvement aims at the involvement and the excitement of the citizens through their contribution either in the programme of social contribution or in the artistic programme.
The volunteers constituting this team can either come from the various organised groups of the city but also from active citizens mainly targeting at the increase of the levels of social participation.
At the same time, the programme of social participation engages in many other aspects of the artistic programme of Pafos 2017 in numerous ways such as invitations, participation of the citizens from organised groups, as well as the daily communication during the implementation of the project, the supervision of the various activities and also their coordination. In addition to these, the citizens need to be present at the several events organised by the team of social participation. The team will be consisted of 15 to 20 people.

Ονοματεπωνυμο / Name - Surname: *
Κινητο / Mobile: *
Ε-mail: *
Ηλικία / Age: *
Διεύθυνση Διαμονής / Address: *
Πάφος με Πάθος / Pafos with Passion
                            Επίσημος Χορηγός Προγράμματος Εθελοντών
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy