پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی در سایت فیس بوک

دوست عزیز با سلام
من حسین کرمانی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران هستم. این پرسشنامه بخشی از پایان نامه من می باشد و از شما خواهش می کنم با تکمیل و ارسال آن به ای-میل من به من در جهت کامل کردن پایان نامه ام کمک کنید.
لازم به ذکر است که این پرسشنامه صرفا جهت کاربران اینترنتی که در سایت فیس بوک عضویت دارند طراحی شده است و در صورتی که شما کاربر این سایت نیستید لطفا از پر کردن پرسشنامه خودداری نمایید
با تشکر فراوان
حسین کرمانی
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question