Inscripcions TIC 2016 Iniciació per a NO Federats

Formulari d'Inscripciò per a no federats exclusivament categories de Iniciació Adults e Iniciació Nens

Cal omplir un formulari per cada participant o membre de la família o grup ||||

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Adreça electrónica incorrecta
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  DECLARACIÓ RESPONSABLE

  Com a participant d’aquesta activitat d’orientació , manifesto que: 1. Participo voluntàriament a aquesta prova sota la meva responsabilitat. 2. Que estic físicament ben preparat per a la competició, sense que la meva participació a aquesta activitat pugui agreujar una malaltia. 3. Que disposo de capacitat física i recursos suficients per garantir la meva pròpia seguretat, disposo del material esportiu i de seguretat necessaris. 4. Que autoritzo a la organització de la prova a utilitzar qualsevol fotografia, gravació audiovisual de la meva participació a la prova. 5. Que em comprometo a seguir les pautes generals de civisme i de respecte el medi ambient: prudència en carrers i/o carreteres obertes el trànsit, ser respectuosos amb el medi ambient (no llençar deixalles...), no deteriorar recursos biològics, geolòlogics ni culturals. 6. Que he de respectar les normes viàries per a vianants. És a dir, prestar atenció al creuar els carrers, ja que el trànsit de vehicles no estarà tallat. He de córrer o creuar els carrers pels llocs adequats on fer-ho (voreres, passos de vianants,...). És responsabilitat del participant assegurar-se que pot creuar un carrer abans de fer-ho i és molt més important la pròpia seguretat que guanyar temps a la cursa.
  This is a required question

  Ús i tractament de dades de caràcter personal

  En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, reguladora de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals són tractades d'acord amb les garanties de seguretat i de confidencialitat previstes per la llei, i emmagatzemades en un arxiu digital, el responsable del qual és el Club Orientació Catalunya. Teniu dret a l'accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades personals, d'acord amb els termes previstos per la llei, a través d'una sol·licitud per correu electrònic a club@clubcoc.cat