แบบฟอร์มแจ้งขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง อาคาร D2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เปิดบริการเข้าชมทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(หากต้องการเข้าชมนอกเหนือวันและเวลาทำการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งกำหนดการเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วัน)

*หมายเหตุ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จึงขอความร่วมมือผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทุกท่านปฏิบัติตามวิธีคัดกรองตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ดังนี้
1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาเข้าชมพิพิธภัณฑ์
2. กรอกข้อมูลส่วนตัวและวัน-เวลาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในเอกสารลงทะเบียนสำหรับผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
3. ตรวจวัดอุณหภูมิ หากอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ขออนุญาตงดเข้าชมพิพิธภัณฑ์
4. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังเข้าชมพิพิธภัณฑ์
5. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตลอดระยะเวลาเข้าชมพิพิธภัณฑ์
6. ลงเวลาออกจากพิพิธภัณฑ์ในเอกสารลงทะเบียนสำหรับผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mae Fah Luang University. Report Abuse