ERBAA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI (2019-2023) “ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ” ANKET FORMU
Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü 2019–2023 Stratejik Plan hazırlıkları çerçevesinde, idarenin geleceğinin şekillendirilmesinde paydaşların katkılarının beklendiği bu çalışmada kurumun mevcut durumuna ve gelecekte öngördüklerine yönelik görüş ve değerlendirmeleri büyük önem taşımaktadır. Ankette yer alan sorular, paydaş analizinde yer alması öngörülen konu başlıklarını içerecek şekilde düzenlenmiştir.
Bu anketin gerçekleştirilmesindeki amaç, kurumumuzun stratejik planı hazırlanırken sizlerin görüşleriyle sorunları, iyileştirmeye acık alanları tespit etmek ve çözüme yönelik stratejiler geliştirmektir. Emek ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.


Durmuş SEZGİN
Okul Müdürü

1 Okulumuzda alınan kararlar, çalışanların katılımıyla alınır.
2 Kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir.
3 Her türlü ödüllendirmede adil olma, tarafsızlık ve objektiflik esastır.
4 Kendimi, okulun değerli bir üyesi olarak görürüm.
5 Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkânı tanımaktadır.
6 Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir.
7 Okulda çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir.
8 Okulda öğretmenler arasında ayrım yapılmamaktadır.
9 Okulumuzda yerelde ve toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yapmaktadır.
10 Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmektedir.
11 Yöneticiler, okulun vizyonunu, stratejilerini, iyileştirmeye açık alanlarını vs. çalışanlarla paylaşır.
12 Okulumuzda sadece öğretmenlerin kullanımına tahsis edilmiş yerler yeterlidir.
13 Alanıma ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip eder ve kendimi güncellerim.
14 Okulumuzun Olumlu (başarılı) Yönlerine İlişkin Görüşleriniz.
Your answer
15 Okulumuzun Olumsuz (başarısız) Yönlerine İlişkin Görüşleriniz.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy