Pröva dina kunskaper i österrikisk ekonomi!
Vet du varför pengar inte är neutrala? Och vad är räntan egentligen?
Svårighetsgrad: hög
Många av dessa frågor är svåra. Vi hoppas att de också är de frågor som du lär dig mest nytt från.
1. Enligt den subjektiva värdeteorin kommer två personer bara att byta med varandra om
1 point
2. Vad innebär det att pengar inte är neutrala?
1 point
3. Prisdeflation, fallande priser, ger upphov till
1 point
4. I den jämnt roterande ekonomin finns ingen osäkerhet och därför inte heller
1 point
5. Om tidspreferensen i samhället sjunker, hur kommer det att påverka priset på bostäder?
1 point
6. Kan producenterna låta konsumenterna betala för en skattehöjning genom att höja priserna?
1 point
7. Framgångsrika entreprenörer gör vinst för att de
1 point
8. Vilket av dessa tre påståenden om ekonomisk kalkylering är falskt?
1 point
9. Vad är relationen mellan kostnader och priser på konsumtionsvaror?
1 point
10. Vad är ränta?
1 point
11. Vad hette Murray Rothbards doktorsavhandling?
1 point
12. Varifrån kommer priserna på produktionsvaror?
1 point
13. Hur uppkommer pengar enligt Carl Menger?
1 point
14. Om efterfrågan på Coca-Cola stiger, hur kommer efterfrågan och priset på komplementärvaran citroner att påverkas?
1 point
15. Vad menade Mises med att pengar är en vara som alla andra?
1 point
16. Metodologisk individualism innebär att
1 point
17. Vad händer om räntan trycks ner genom kreditexpansion?
1 point
18. Kostnaden av en handling är
1 point
19. Orsaken till arbetslöshet är
1 point
20. Arbetsdelning är mer produktivt för att
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service