Inscripcions - Teatre
Email address *
Dades del o de la participant
Nom *
Your answer
Cognoms *
Ficar els dos cognoms
Your answer
DNI o NIE *
Your answer
Any de naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Adreça *
L'adreça es demana a efectes de notificació per tant, és important ficar una adreça vàlida
Your answer
Població *
Your answer
Telèfons *
Es recomana ficar més d'un número de telèfon per facilitar el contacte
Your answer
Correu electrònic *
Es demana per motius de notificació
Your answer
Número de compte *
El número de compte ha d'incloure l'IBAN ha ser possible
Your answer
GRUPS DE TEATRE SEGONS EDAT
Cal especificar quin grup d'edat us correspon per edat
AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL
Aquest apartat NOMÉS s'ha d'emplenar si el o la participant és menor d'edat
Autoritzo al meu fill/a o tutelat/da quines dades consten més amunt a participar a totes a l'Escola Municipal d'Idiomes. D'aquesta forma, també autoritzo que pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i es pugui prendre qualsevol altra decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic, en cas d’urgència.
També autoritzo a: *
Required
I per a que així consti adjunto a continuació les meves dades com a mare, pare i/o tutor o tutora
Nom *
Your answer
Cognoms *
Your answer
DNI o NIE *
Your answer
Protecció de dades
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de carácter personal, les vostres dades ser incoroporades al fitxer “ Registre d’entrades i sortides”, del qual és responsable l’Ajuntament de la Selva del Camp. La finalitat és la gestió de les sol•licituds rebudes per l’Ajuntament, i autoritza expressament al responsable del fitxer el tractament de les dades amb la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació , cancel•lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de la Selva del Camp. CIF P4314700H – Correu electrònic: ajuntament@laselvadelcamp.cat

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms