แบบสอบถามความพึงพอใจการรับบริการข้อมูลข่าวสาร สพม.20
แบบสอบถามความพึงพอใจการรับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ในปีงบประมาณ 2562
ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
คุณได้รับข้อมูลข่าวสารของสพม.20 จากสื่อใด ตอบได้มากกว่า 2 ข้อ *
Required
การประเมินการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของสพม.20
กรุณาเลือกคำตอบที่คุณเห็นด้วย
มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว *
ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง เที่ยงตรง *
มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย *
ข้อมูลข่าวสารมีประโยชน์ น่าสนใจ *
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสาร ของสพม.20 สามารถเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน มีความรวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ ทั่วถึง ก่อให้เกิดประโยชน์ของการปฏิบัติงาน และทำให้เกิดความร่วมมือจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy