แบบติดตามการดำเนินงานสภานักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
โรงเรียน *
ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน
Your answer
โรงเรียนของท่านเคยส่งครู/นักเรียนเข้าร่วมการอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ หรือไม่
โรงเรียนของท่านมีการจัดตั้งสภานักเรียนหรือไม่ในปัจจุบัน *
โรงเรียนของท่านมีแผนงานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน *
โรงเรียนมีระเบียบ/ข้อบังคับ/ธรรมนูญว่าด้วยสภานักเรียนของโรงเรียนตามแนวทางการดำเนินงานของ สพฐ. *
โรงเรียนมีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ธรรมนูญว่าด้วยสภานักเรียน *
โรงเรียนมีคู่มือการดำเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียนตามแนวทางการดำเนินงานของ สพฐ. *
สภานักเรียนเคยเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษาหนองคายเขต 2หรือไม่ *
สภานักเรียนเคยเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษาหนองคายเขต 2 ในเรื่องใด *
Your answer
โรงเรียนเคยได้รับรางวัลใดเกี่ยวกับสภานักเรียนหรือไม่ (หากเคยให้ระบุรางวัลที่เคยได้) *
Your answer
รางวัลสูงสุดเกี่ยวกับสภานักเรียนที่เคยได้รับ *
Your answer
โรงเรียนของท่านต้องการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ขับเคลื่อนสภานักเรียนในรูปแบบใด
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สพป.หนองคาย เขต 2. Report Abuse - Terms of Service