ใบสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลตามระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 4
ระยะเวลาการจัดงาน: วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561
สถานที่จัดงาน: ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อเราได้ที่ 02-3548525, 0845272277 หรือ supawd@hotmail.com และ sirinthip.dee@gmail.com
Email address *
ไม่มีชื่อ
โรงพยาบาลจักราช *
Your answer
นักวิชาการสาธารณสุข *
Your answer
089-5054404 *
Your answer
044-399641 ต่อ 177 *
Your answer
นส.สิรินทร์ สร้อยศรีทอง *
Your answer
ข้อจำกัดด้านอาหาร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลตามระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 4
ผู้สมัครเข้ารับการอบรม: ชำระค่าลงทะเบียน 4,000 บาท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2561โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี ชื่อบัญชี นายธวัช เพชรไทย และ/หรือ นายชัชวาล สิงหกันต์ และ/หรือ นางสาวธนวรรณ จินดา เลขที่บัญชี 051-275318-1
หมายเหตุ: โปรดส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมกับสำเนาการโอนเงินไปที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ทางโทรสารหมายเลข 02-3548525 หรือ E-mail: supawd@hotmail.com หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-3548525, 084-5272277 เว็บไซต์ภาควิชาฯ http://pheh.ph.mahidol.ac.th/
สามารถสแกน QR Code /Download ใบสมัคร
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms