ดัชนีชี้วัดความสุขและคุณภาพชีวิตคนไทย
คำถามต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ให้ท่านสำรวจตัว ท่านเองและประเมินเหตุการณ์ อาการหรือความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านว่าอยู่ในระดับใด และตอบลง ในช่องคำตอบที่เป็นจริงกับตัวท่านมากที่สุด โดยคำตอบจะมี 4 ตัวเลือก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ท่านอยู่หน่วยงานใด *
โปรดระบุ
เพศ *
อายุ *
Your answer
สายงาน *
ปัจจุบันเป็น *
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ปี
Your answer
เดือน
Your answer
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
ส่วนที่ 2 แบบวัดความสุขคนไทย
คำถาม *
ไม่เลย=0, เล็กน้อย=1, มาก=2, มากที่สุด=3
0
1
2
3
1.ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความสุข 
2.ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง 
4.ท่านพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของท่าน 
5.ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน 
6.ท่านรู้สึกประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต 
7.ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต 
9.ท่านสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ด้วยตัวท่านเอง 
10.ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
11.ท่านมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม่ ๆ และมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ 
13.ท่านมีเพื่อนหรือญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านต้องการ 
14.ท่านมั่นใจว่าชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยมีความปลอดภัยต่อท่าน 
15.ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียด 
คำถาม *
ไม่เลย=3, เล็กน้อย=2, มาก=1, มากที่สุด=0
3
2
1
0
3.ท่านต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอ ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและทำงานได้ 
8.ถ้าสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ท่านจะรู้สึกหงุดหงิด
12.ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านไร้ค่า ไม่มีประโยชน์ 
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy