JELENTKEZÉS
Adatkezelési tájékoztatás - résztvevői személyes adatok rendezvényre történő jelentkezés és részvétel alkalmával történő kezeléséről
Adatkezelő: Festum Rendezvényszalon Kft. (székhely:1039 Budapest, Mátyás király út 12., Cg. 01-09-295889; adószám: 14483453-2-41; elérhetőség: iroda@festumrendezveny.hu)

A kezelt adatok köre:
név - a kapcsolattartó azonosítása
telefonszám - kapcsolattartás
e-mail cím - kapcsolattartás

Adatkezelési tájékoztatás:
A személyes adatok gyűjtésének és partneri adatbázisban való nyilvántartásának célja a rendezvény lebonyolítása érdekében a partnerrel, kiállítóval végzett kapcsolattartás. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek és az európai uniós adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelően a Festum Rendezvényszalon Kft. a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
Az adatok gyűjtése és kezelése önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatszolgáltatás elmaradása nem teszi lehetővé a rendezvényen való kitelepülést.
A Festum Rendezvényszalon Kft. a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás az iroda@festumrendezveny.hu e-mail címre küldött levélben bármikor visszavonható.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, a kezelt adatok másolatát, a téves adatok helyesbítését vagy kiegészítését, és az adatok törlését, ha azok kezelésére már nincs szükség, ha hozzájárulását visszavonta vagy az adatkezelés jogellenes. Kérheti az adatkezelés korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen (közérdeken, jogos érdeken alapuló vagy közvetlen üzletszerzésen alapuló adatkezelés esetén), automatizált adatkezelés esetén megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Panaszt nyújthat be a NAIH-hoz, illetve bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelés sérti az európai adatvédelmi rendeletet.

Az alábbi jelentkezési lap kitöltésével hozzájárulok, hogy a Festum Rendezvényszalon Kft. a jelentkezési lapon megadott adataimat kezelje.
Email address *
Melyik rendezvényre jelentkezem? *
Rendezvényenként külön jelentkezést kell kitölteni és elküldeni!
Kiállító, szerződő vállalkozás neve *
Your answer
Kiállító, szerződő vállalkozás székhelye *
Your answer
Kiállító, szerződő vállalkozás posta címe, ha eltér az előzőtől
Your answer
Kiállító, szerződő vállalkozás adószáma *
Your answer
Kapcsolattartó személy neve *
Your answer
Kapcsolattartó személy telefonszáma *
Your answer
Árusítani kívánt portéka megnevezése *
Your answer
Installáció *
A rendezvény idején behajtást igénylő autó rendszáma *
Ha nem kíván autóval behajtani, kérjük írja be a NINCS szót.
Your answer
Világításon, pénztárgépen kívüli áramigényem
Your answer
Egyéb kérésem
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.