Prijava za IV ciklus "Kreativnog mentorstva" - rok 22. oktobar
Hvala Vam na interesovanju, radujemo se čitanju Vaše prijave.

Pozivamo Vas da odmah prođete kroz ceo formular i razmislite o svojim odgovorima. Rok za slanje prijave je 22. oktobar do 23:59. Nemojte da počinjete da popunjavate formular poslednjeg dana - kvalitet prijave zavisi od vremena odvojenog za promišljanje, i dobro je da odvojite nekoliko sati za popunjavanje. Obavezno je da odgovorite na sva pitanja u upitniku.

Kako bi prijava bila kompletna, uz ovaj formular treba da priložite skorašnji CV i skeniranu uplatnicu kao dokaz uplaćene naknade za obradu prijave. Podatke za uplatu naknade pronaći ćete na našem sajtu www.kreativnomentorstvo.com kao i niže u ovom formularu.

Ukoliko ste bili mudri i otvorili ovaj formular već na početku konkursnog perioda, imate mogućnost da nam se pridružite na nekoj od prezentacija širom Srbije i upoznate tim "Kreativnog mentorstva", direktno pitate ono što vas zanima i rešite eventualne nedoumice. Termine i lokacije prezentacija pogledajte na našem sajtu www.kreativnomentorstvo.com.

Ukoliko budete imali potrebu, možete da nam pišite na info@kreativnomentorstvo.com ili na društvene mreže koje koristite. Srećno!

Email address *
Lični podaci
Ime i prezime *
Broj mobilnog telefona *
Organizacija, ustanova, firma ili projekat čiji ste deo *
Vaša pozicija / uloga *
Formalno obrazovanje *
Datum rođenja *
Mesto rođenja *
Mesto prebivališta *
Profesionalna postignuća i interesovanja
Priložite skorašnji CV na srpskom jeziku. Dokument ne treba da ima više od 10MB i preporučujemo da bude u .pdf formatu. *
Required
Link na internet stranicu ili profil na socijalnim mrežama gde imate prezentaciju, ukoliko imate: *
Navedite do tri profesionalna angažmana ili iskustva koja smatrate svojim uspehom i obrazložite (do tri rečenice o svakom). *
Navedite nam svoje tri veštine ili osobine na koje ste ponosni i obrazložite zašto. *
Opišite ukratko projekat / program / aktivnost na kojem trenutno najviše radite i na koji ste fokusirani (maksimum 200 reči). *
Sa kojim profesionalnim izazovima se suočavate u svom radu? *
Motivacija za učešće u programu i potreba za mentor/kom
Zašto želite da budete deo programa i mreže „Kreativno mentorstvo”? *
Šta je to što želite kod sebe da razvijete, u ličnom i profesionalnom smislu? *
Na čemu biste radili sa svojim/om mentor/kom i šta bi vam bio cilj koji biste želeli da ostvarite tokom 2018. godine? *
Zašto Vam je potreban/a mentor/ka tokom naredne godine i šta od njega/nje očekujete? *
Opišite iskustvo, znanje i veštine koje biste želeli da ima Vaš/a mentor/ka. *
Kakvog/u mentora/ku ne biste voleli da dobijete i šta ne biste želeli da se desi tokom mentorske saradnje? *
Kako bi Vaše učešće moglo da doprinese programu „Kreativno mentorstvo”, Vašem/oj mentoru/ki i drugim mentijima? *
Da li će i na koji način Vaš profesionalni i lični razvoj pozitivno uticati na razvoj društva? *
Preporuke
Molimo Vas navedite podatke dve osobe sa kojima ste blisko sarađivali i koje bi, u slučaju da nam to bude potrebno, mogle da nam pruže više informacija o Vašem radu i preporuče Vas za učešće u programu.
Ime i prezime *
Organizacija / firma / ustanova čiji je osoba deo *
Kontakt email *
Ime i prezime *
Organizacija / firma / ustanova čiji je osoba deo *
Kontakt email *
Završna pitanja
Postoji li još nešto što biste želeli da znamo u sklopu Vaše prijave za učešće u "Kreativnom mentorstvu"?
Kada ste saznali za "Kreativno mentorstvo"? (godina) *
Na koji način ste saznali za "Kreativno mentorstvo"? *
Da li ste saglasni da „Kreativno mentorstvo” koristi informacije iz ove prijave tokom prikupljanja sredstava za projekat i zarad promocije i vidljivosti? *
Required
Priložite skeniranu uplatnicu kao dokaz uplaćene naknade za obradu prijave. Uplatnicu možete skenirati, fotografisati (ukoliko su podaci vidljivi) ili prikačiti elektronsku verziju ukoliko ste platili preko e-bankinga. Podatke za uplatu pronaći ćete na našem sajtu www.kreativnomentorstvo.com. *
Jednokratna naknada za troškove obrade prijava, komunikacije, intervjua i selekcije iznosi 2.500,00 RSD (dveipohiljade dinara). Primalac: Udruženje „Kreativno mentorstvo”, ul. Palackova 13/7, 11000 Beograd, PIB: 108910308; Svrha plaćanja: Naknada za obradu prijave; Iznos: 2.500,00 RSD; Račun primaoca br: 160-427704-80.
Required
Podsetnik!
Slanjem ovog formulara potvrđujete da ste pročitali tekst konkursa za učešće u IV ciklusu "Kreativnog mentorstva", da ste razumeli šta se od Vas očekuje ukoliko postanete deo programa i da ćete aktivno i posvećeno učestvovati u svim aktivnostima programa.

Ukoliko ipak nije tako, pročitajte tekst konkursa na našem sajtu www.kreativnomentorstvo.com ili nas kontaktirajte na info@kreativnomentorstvo.com ako imate neko posebno pitanje.

Nemojte čekati poslednji dan za ovo :)

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms