Homo Novus 2021 biļešu rezervācijas forma / ticket reservation
Starptautiskais jaunā teātra festivāls "Homo Novus" šogad norisinās no 8. līdz 18. septembrim Rīgā un arī citviet Latvijā.

Ieeja tikai uzrādot derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar ID karti vai pasi. Šī prasība attiecas arī uz bērniem, tāpēc pasākumus nevarēs apmeklēt bērni līdz 12 gadu vecumam.

Biļešu rezervācija līdz 7. septembrim. Biļetes uz "TŪKSTOŠ VEIDU. Pirmā daļa: Tālruņa zvans", "TŪKSTOŠ VEIDU. Otrā daļa: Tikšanās" un "Barošana" var rezervēt tikai, zvanot 29818895 vai rakstot uz madarasokolova@gmail.com

ENG

From September 8 to 18, the International New Theater Festival “Homo Novus” will take place again in Riga and several regions of Latvia.

Entrance only with a valid Covid-19 certificate confirming the completion of a full vaccination course or recovery, along with an ID card or passport. This requirement applies to kids as well, therefore the event may only be attended by persons 12 and up.

Ticket reservations till September 7. Ticket reservations to "A THOUSAND WAYS. Part One: A Phone Call", "A THOUSAND WAYS. Part Two. An Encounter" and "Nurture" only by phone (+371 29818895) or e-mail at madarasokolova@gmail.com.

Informācija/Information: Madara Sokolova, madarasokolova@gmail.com, +371 29818895
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Vārds / Name *
Uzvārds /Surname *
Telefona numurs / Phone number *
Kādu skatuves mākslas organizāciju pārstāvat un/vai kādi ir jūsu jaunākie projekti teātra, dejas vai performanču mākslas nozarē? Varat norādīt arī saiti uz savu mājaslapu! / Organization or art form and what position do you hold? You can add a link to your website as well! *
Vai jums jānodrošina īpašas piekļuves prasības? / Do you have any accessibility requirements?
Maksāšanas veids / Payment
Clear selection
Anna Rispoli "Tavi vārdi manā mutē/Your Words in My Mouth" (Only in Latvian)
Clear selection
Chiara Bersani "Vienradžus meklējot/Seeking Unicorns"
Clear selection
*
Required
Paldies! Thank you!
Mēs sazināsimies ar jums! / We will get in touch with you about the details of your reservation!
Piekrišana datu apstrādei
Iesniedzot anketu par festivāla "Homo Novus" biļešu rezervāciju teātra profesionāļiem, apliecinu, ka esmu informēts, ka:
1. personas datu apstrādes mērķis ir festivāla "Homo Novus”, turpmāk – Festivāls, norises nodrošināšana. Tiesiskais pamats manu personas datu apstrādei ir Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums un biedrības “Latvijas Jaunā teātra institūts” leģitīmo interešu nodrošināšana, lai organizētu Festivāla norisi: pieteikšanos Festivālam, saziņu ar Festivāla brīvprātīgā darba veicēju un/vai tā likumisko pārstāvi, norises organizatorisko darbību veikšanu, atskaites sagatavošanu par Festivāla norisi. Lai īstenotu minēto mērķi, biedrība “Latvijas Jaunā teātra institūts” apstrādās šādus Festivāla biļešu pircēja personas datus – informācija par biļešu pircēju, kontaktinformācija;
2. pārzinis manu personas datu apstrādei iepriekš norādītajiem mērķiem ir biedrība “Latvijas Jaunā teātra institūts”, adrese: Rīga, Miera iela 39-2, tālrunis: 67228477;
3. personas datu saņēmēji ir Festivāla vadītājs un projektā iesaistītais personāls (pilnā apmērā);
4. ar Festivāla īstenošanu saistītos datus biedrība “Latvijas Jaunā teātra institūts” glabās līdz 18.09.2031. (desmit gadus pēc Festivāla pēdējās dienas);
5. man ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot, dzēst, ja personas dati vairs nav nepieciešami Festivāla norises nodrošināšanai, vai personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, kā arī ierobežot savu personas datu apstrādi;
6. man ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā saistībā ar iespējamu manu personas datu aizsardzības pārkāpumu.
Consent to data processing
By submitting a questionnaire for ticket reservation, I certify that I am informed that:
1. The purpose of personal data processing is to ensure the Homo Novus Festival, hereinafter – the Project. The legal basis for the processing of my personal data is the Law on Prevention of Waste of Public Funds and Property in the and ensuring the legitimate interests of the New Theatre Institute of Latvia to organize the Project: application for the Project, communication with the Project participant and / or participant's legal representative, organizational activities preparation of a report on the progress of the Project. In order to implement the mentioned goal, the association “Latvian New Theater Institute” will process the following personal data of the Project participant – information about the artist, performance, professional experience, payment details for contract preparation.
2. The controller for the processing of my personal data for the above purposes is the association “Latvian New Theater Institute”, address: Riga, Miera Street 39-2, phone: 67228477.
3. The recipients of personal data are the Project Manager and the staff involved in the project (in full).
4. The association “New Theatre Institute of Latvia” will keep the data related to the implementation of the Project until 05.11.2031. (ten years after the last day of the Project).
5. I have the right to access my personal data, correct them, delete them if personal data is no longer necessary to ensure the progress of the Project, whether personal data is processed illegally, as well as to restrict the processing of my personal data.
6. I have the right to lodge a complaint with the Data State Inspectorate regarding a possible breach of the protection of my personal data.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of LATVIJAS JAUNĀ TEĀTRA INSTITŪTS. Report Abuse