Ankieta dla placówek i instytucji wspierających osoby z poważnymi problemami w porozumiewaniu się Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”

Cel: Ankieta jest próbą badania, którego celem jest identyfikacja wybranych części systemu wsparcia społecznego osób tzw. niemówiących, określenie dostępności specjalistycznego wsparcia dla nich oraz ewentualnych potrzeb w tym zakresie.

Do czego dążymy?: Efektem badania będzie stworzenie multimedialnej mapy miejsc w Polsce, które oferują wsparcie AAC oraz udostępnienie jej na stronie Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”. Pozwoli to potrzebującym wsparcia rodzinom na łatwiejsze znalezienie pomocy.

Dla kogo?: Ankieta skierowana jest do placówek i organizacji świadczących wsparcie osobom z poważnymi problemami w porozumiewaniu się.

Uwagi:

- jeśli w pytaniu nie zamieszczono innych wskazówek, prosimy o zakreślenie krzyżykiem właściwej odpowiedzi oraz uzupełnienie miejsc wykropkowanych.
- odpowiedzi z pytań zaznaczonych gwiazdką będą częścią opisu Państwa placówki na multimedialnej mapie wsparcia AAC,
- pozostałe pytania będą wskazówką do wyznaczania celów dalszej pracy Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”;
- pod pojęciem osoby z poważnymi problemami w porozumiewaniu rozumie się osoby niemówiące, osoby mówiące niezrozumiale lub nie rozumiejące mowy, osoby które mowy jeszcze nie rozwinęły lub utraciły ją, wszystkie osoby, które by efektywnie porozumiewać się z innymi, potrzebują wsparcia.

Prosimy o zaakceptowanie na końcu ankiet zgody na przetwarzanie danych.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Możliwość objęcia opieką nowych osób z poważnymi problemami w porozumiewaniu się i/lub ich rodzin/ dostępność usług:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety! Mamy nadzieję, że wnioski z tego badania pozwolą na opracowanie Mapy wsparcia AAC oraz rozpoznanie potrzeb placówek wspierających użytkowników AAC. Czas poświęcony na wypełnienie tej ankiety przyczyni się do poprawy sytuacji wielu osób z problemami w porozumiewaniu się!

  This is a required question