โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ.2561 การเตรียมความพร้อมการประเมิน ติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสี่ พร้อมการเขียนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา”
Email address *
คำนำหน้าชื่อ *
(นาย/นาง/นางสาว /ยศ)
Your answer
ชื่อและนามสกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
หน่วยงาน *
Required
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
รุ่นที่สนใจสมัครอบรม *
Required
อาหาร *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service