Formularz zgłoszeniowy do konkursu FZP na menedżerów innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych
Niniejszy formularz służy do zgłoszenia przedstawiciela Państwa instytucji do Konkursu Forum Zarządzania Publicznego.

Prosimy o krótką charakterystykę menedżera i przedstawienie „dobrej praktyki”, tzn. osiągnięcia lub rozwiązania, które zostało wdrożone lub było w innowacyjny sposób zarządzane przez menedżera w Państwa instytucji. Instytucja może przesłać opis tylko jednej „dobrej praktyki”, która będzie podlegała ocenie Kapituły Konkursowej. W celu potwierdzenia złożonych informacji, urząd zobowiązany jest do przesłania w elektronicznej wersji dokumentów poświadczających wdrożenie „dobrej praktyki” (np. zdjęcia, formularze, wydruki, inne dokumenty).

UWAGA: Formularz należy wypełnić od razu w całości po rozpoczęciu generowania zgłoszenia. Nie ma możliwości zapisywania poszczególnych jego części. Prosimy o przygotowanie odpowiedzi w programie Word i wklejenie ich do formularza. Pomoże Państwu w tym wzór zgłoszenia przygotowany dla Państwa na stronie FZP: www.fzp.ksap.gov.pl ( http://www.fzp.ksap.gov.pl/ ).

Imię i nazwisko menedżera: *
Your answer
Stanowisko menedżera: *
Your answer
Nazwa instytucji: *
Your answer
Adres instytucji: *
Your answer
Liczba pracowników instytucji: *
Your answer
Osoba wypełniająca ankietę /osoba upoważniona do kontaktu (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr tel., e-mail): *
Your answer
Opis dobrej praktyki:
1. Nazwa „dobrej praktyki”: *
Maksymalnie 20 wyrazów.
Your answer
2. Problem, wyzwanie zarządcze: *
Maksymalnie 1000 znaków.
Your answer
3. Cel realizowanej „dobrej praktyki”: *
Maksymalnie 500 znaków.
Your answer
4. Od kiedy „dobra praktyka” funkcjonuje w urzędzie (miesiąc, rok): *
Maksymalnie 200 znaków.
Your answer
5. Opis głównych etapów wdrożenia dobrej praktyki : *
Maksymalnie 2000 znaków.
Your answer
6. Na czym polega nowatorstwo i unikalność „dobrej praktyki”: *
Maksymalnie 2000 znaków.
Your answer
7. Koszty związane z wdrożeniem „dobrej praktyki”: *
Maksymalnie 2000 znaków.
Your answer
8. Zmiany wynikające z wdrożenia „dobrej praktyki” w urzędzie: *
Twarde mierzalne rezultaty projektu. Maksymalnie 3000 znaków.
Your answer
Opis zaangażowania menedżera:
9. Charakter zaangażowania menedżera (np. kierownik małego zespołu, kierownik dużego zespołu, koordynator itp. ): *
Maksymalnie 200 znaków.
Your answer
10. Sposób realizacji przez menedżera zadań związanych z wdrożeniem dobrej praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (metody, narzędzia itp.): *
Maksymalnie 3000 znaków.
Your answer
11. Inne wykorzystane zasoby/ metody/innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania służące realizacji zakładanych celów: *
Maksymalnie 3000 znaków.
Your answer
12. Dlaczego zastosowane metody zarządcze odniosły sukces? *
Maksymalnie 1000 znaków.
Your answer
Załączniki:
13. Czy załączniki zawierające opis „dobrej praktyki” potwierdzające innowacyjny charakter dobrej praktyki oraz efekty wdrożenia (audyt, nagrody, feedback zewnętrzny, wewnętrzny: klienci/pracownicy) zostały przesłane na adres mailowy fzp@ksap.gov.pl ? *
Potwierdzenie informacji o otrzymaniu zgłoszenia wraz z załącznikami zostanie wysłane na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
Skąd dowiedziała/ał się Pani/Pan o konkursie FZP? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms