Номинации за "ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА" 2017
Фондация "Астика" обявява седмата ежегодната процедура за номиниране на личности за приза "Доброволец на годината" - 2017 г.
Процедурата ще се осъществява онлайн (тук) и ще бъде отворена от 00:00 ч. на 4 октомври 2017 г. до 12 ноември 2017 г.
Целта на процедурата и националния конкурс "Доброволец на годината" е да се отдаде заслужено признание на доброволците за осъществените от тях доброволчески дейности, за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото.

Условия за извършване на номинациите:
1. За "Доброволец на годината" може да бъде номиниран всеки български или чуждестранен гражданин, навършил 15 г. и осъществил своя доброволчески принос на територията на Република България, през последните 12 (дванадесет) месеца.
2. Номинираният за "Доброволец на годината" трябва да е дал своя принос в подготовката, организацията и реализацията на доброволческата дейност в една от слените тематични области:
- Хуманитарни дейности (вкл. опазване и съхранение на човешкия живот и здраве; подобряване благосъстоянието на хора в неравностойно положение; социална дейност, помощ в хуманитарни акции);
- Околна среда (опазване, развитие и възстановяване на околната среда, природозащитни акции, подобряване на средата за живот в градските ариали);
- Права на човека (промотиране и защита правата на човека; насърчаване на толерантността и превенция на всички форми на дискриминация; гражданско участие)
- Култура и изкуство (дейности за подпомагане и развитие на човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване на културното наследство и др);
- Спорт и физическа активност (насърчаване на физическа активност, масовия спорт)
- Международно участие (Европейска доброволческа служба, Европейски корпус за солидарност и международни доброволчески мисии)
3. Номинаците могат да бъдат осъществявани от всяко физическо или юридически лица (организации, институции) или неформални групи.
4. Номиниращите следва да посочат ясни и убедителни доказателства за ефективен принос на номирания в съответната тематична област на доброволческа дейност. Като доказателства могат да бъдат предоставени: снимки, линкове към интернет страници и социалните медии, публикации в електронни и печатни издания, препоръки и атестации на организации или институции).
Материали, свързани с номинациите (придружаващи документи и доказателства за осъществена доброволческа дейност) може да се изпращат, в рамките на обявения краен срок - , по един от следните начини: на електронен адрес: dg2017@astika.eu или на пощенски адрес: Бургас 8000, п.к. 290 - "За Национален конкурс "Доброволец на годината".
(Забежка: участието на доброволеца в обучения, семинари, както и други дейности, свързани с предмета на обичайната му трудови задължения няма да бъдат отчетени като доброволчески принос)

Допълнителна информация:
1. Официален организатор на Национален конкурс "Доброволец на годината" (наричан по-долу за краткост "Конкурс/ът") е фондация "Астика".
2. "Доброволец на годината" е защитена словесна марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България. Изключителните права на марката са интелектуална собственост на фондация "Астика".
3. Конкурсът се провежда всяка година, през четвъртото тримесечие.
4. Конкурсът се провежда в няколко етапа:
4.1. Процедура за номинации - "Доброволец на годината". Осъществява се онлайн - чрез електронна форма, в периода октомври - ноември.
4.2. Селекционна процедура:
4.2.1. Проверка на номинациите за съответствие на избраната тематична област и предоставените доказателствата за осъществен доброволчески принос. (Решение на селекционната комисия - м. ноември);
4.2.2. Оценка на номициите и класиране. Осъществява се от независима петчленна национална селекционна комисия. (Решение на селекционна комисия)
На този етап е възможно провеждане на интервю с номинираните кандидати.
4.2.3. Обявяване на резултатите от Конкурса и връчване на призове, грамоти и доброволчески стипендии - официална церемония/ 5 декември.
(Критериите за номиниране и класиране на номинираните са посочени в пълната версия на Правилата за националния конкурс, публикувана на сайта на организатора www.astika.eu)
5. За 2017 г. фондация "Астика" учредява доброволческа премия/стипендия, която ще бъде връчена по време на награждаване призьорите, на 5 декември 2017 г., в КЦ "Морско казино" - Бургас

Пълната информацията за конкурса е публикува на интернет страницата: www.astika.eu

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms