แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และโรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question