สัปดาห์ที่ 3 การแยกส่วนประกอบและการย่อ,ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4-6
Email address *
w3การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา
เลขที่ *
รหัสกลุ่ม *
ชื่อ *
แนวคิดเชิงคำนวณ
แนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) เป็นพื้นฐานของการคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน แนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมนุษย์ต้องแก้ปัญหาต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ความท้าทายหลักของแนวคิดเชิงคำนวณอยู่ที่การออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาที่คลุมเครือให้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนมากพอที่จะนำไปแก้ปัญหาได้ ตัวอย่างของขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางการคิดเชิงคำนวณ โดยการคิดแบบแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา (decomposition) การหารูปแบบของปัญหา (pattern recognition) การคิดเชิงนามธรรม (abstraction) เพื่อพิจารณาสาระสำคัญของปัญหา และการออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา (algorithm)
จุดประสงค์การเรียนเรื่อง การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา
2.1 อธิบายรูปแบบ และระบุองค์ประกอบสำคัญที่สัมพันธ์กันของสิ่งของหรือปัญหา

2.2 แยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียดในโจทย์ปัญหาหรืองานที่กำลังพิจารณา กิจกรรมที่ 1.4 ชีวิตประจำวันกับการแยกส่วนประกอบ p16

2.3 อธิบายสถานการณ์หรือปัญหาด้วยแบบจำลอง
การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา
Decomposition
ดูคลิปจบแล้ว นักเรียนช่วยตอบครูหน่อยว่าการแยกส่วนประกอบและการแยกย่อยปัญหา คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร (ตอบสั้นๆ เหมือนเดิมครับ) 4 คะแนน *
การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา (decomposition) คือ การแยกส่วนประกอบเป็นวิธีคิดรูปแบบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณ เป็นการพิจารณาเพื่อแบ่งปัญหาหรืองานออกเป็นส่วนย่อย ทำให้สามารถจัดการกับปัญหาหรืองานได้ง่ายขึ้น เพื่ออธิบายแนวคิดนี้ให้นักเรียนพิจารณารูปจักรยานดังรูป
จักรยานประกอบด้วย ล้อ แฮนด์ โครงจักรยาน ระบบขับเคลื่อน หรืออื่นๆ ถ้ามองในรายละเอียดของล้อจักรยานจะเห็นว่าประกอบด้วย ยางล้อ วงล้อ และซี่ลวด หรือถ้าพิจารณาชุดขับเคลื่อนก็จะพบว่าประกอบด้วยเฟื่อง โซ่ และบันใด เมื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาเขียนเป็นแผนภาพจะได้ดังรูป
การแบ่งส่วนประกอบของวัตถุนั้น สามารถพิจารณาให้ละเอียดย่อยลงไปได้อีกหลายระดับ แต่ไม่ควรแยกย่อยรายละเอียดให้มากเกินความจำเป็น ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับบริบทที่สนใจ
การแยกส่วนประกอบอาจเป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากทำให้เห็นหน้าที่การทำงานของแต่ละส่วนประกอบย่อยอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาส่วนประกอบย่อยต่างๆ เหล่านั้นอย่างเป็นอิสระต่อกันแล้ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นได้ เช่น จากการแยกส่วนจักรยาน นักเรียนอาจแยกระบบขับเคลื่อนไปใช้ในการปั่นไฟเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้
หลังจากเรียนรู้จากเนื้อหาด้านบน ให้พิจารณาและตอบคำถามต่อไปนี้
ข้อใดเป็นวิธีแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา *
2 points
ข้อใดคือการแยกส่วนประกอบของไฟฉาย *
2 points
3. จากการแยกส่วนจักรยาน นักเรียนอาจแยกระบบขับเคลื่อนไปใช้ในเรื่องใดได้ *
2 points
กิจกรรม แยกส่วนและสร้างใหม่
1. ให้นักเรียนทดลองฝึกทักษะการแยกส่วนประกอบของวัตถุต่างๆ โดยพิจารณาจากตัวอย่างวัตถุดังรูป
ให้นักเรียนนำส่วนประกอบย่อยที่ได้ทดลองแยกส่วนประกอบในข้อ 1 นำมารวมกับส่วนประกอบของวัตถุอื่นเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ ทำลงในใบงาน ที่ลิงค์ด้านล่าง
การแยกส่วนประกอบนั้นไม่ได้ทำเฉพาะกับวัตถุหรือสิ่งของเท่านั้น แต่ยังสามารถทำได้กับกระบวนการและขั้นตอนวิธีด้วย ซึ่งมนุษย์ใช้ทักษะนี้ตลอดเวลาจนแทบไม่ได้สังเกต เช่น ในการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน อาจจะแบ่งขั้นตอนการเดินทางด้วยรถประจำทางเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้1. เดินทางออกจากบ้านไปยังรถประจำทาง2. เดินทางด้วยรถประจำทางจนถึงบริเวณโรงเรียน3. เดินทางจากรถประจำทางไปยังโรงเรียนในแต่ละขั้นตอนย่อยก็อาจจะแบ่งเป็นขั้นตอนที่ละเอียดลงไปได้อีก เช่น ขั้นตอนสองขั้นตอนแรกสามารถแบ่งย่อยดังนี้
1. เดินทางออกจากบ้านไปยังรถประจำทาง
1.1 เดินจากห้องพักไปยังประตูบ้าน
1.2 เปิดประตูบ้าน
1.3 เดินออกนอกรั่วบ้าน
1.4 เดินไปยังป้ายรถประจำทาง
1.5 รอรถประจำทาง
1.6 เมื่อรถประจำทางสายที่ต้องการมาถึงให้โบกและขึ้นรถประจำทาง
2. เดินทางด้วยรถประจำทางจนถึงบริเวณโรงเรียน
2.1 หาที่นั่งหรือหาตำแหน่งยืน
2.2 ชำระค่าโดยสาร
2.3 อยู่ในรถประจำทางจนกระทั่งถึงบริเวณโรงเรียนแล้วลงจากรถ
ในบางขั้นตอน สามารถแบ่งย่อยให้เห็นรายละเอียดได้อีก
เช่น ขั้นตอนที่ 2.1 หาที่นั่งหรือหาตำแหน่งยืน
2.1.1 มองหาที่นั่ง
2.1.2 ถ้ามีที่นั่งว่างให้เดินไปนั่ง
2.1.3 ถ้าไม่มีให้หาตำแหน่งยืนที่ปลอดภัย และอย่าลืมหาที่จับให้มั่นคง
นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบงานการแยกย่อยปัญหาพริ้นท์ ออกมาทำเก็บใส่แฟ้ม ใครไม่สะดวกพริ้น ทำลงในสมุดได้ครับ ดาวน์โหลดได้ที่
กิจกรรมนักสืบ

ชายผู้ร่ำรวยคนหนึ่งตัดสินใจมาใช้ชีวิตลำพังในกระท่อมกลางป่า โดยใช้บริการจัดส่งอาหาร หนังสือพิมพ์ และจดหมายต่าง ๆเช้าวันพฤหัส บุรุษไปรษณีย์มาส่งจดหมาย และพบว่าประตูกระท่อมเปิดอยู่ เมื่อชะโงกหน้าเข้าไปดูจึงเห็นว่าชายคนนี้กลายเป็นศพนอนจมกองเลือดเสียแล้ว เมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ ก็เริ่มสำรวจไปรอบ ๆ กระท่อม และพบปิ่นโตอาหารที่ยังอุ่นอยู่บน ระเบียงหน้ากระท่อม หนังสือพิมพ์ฉบับวันจันทร์ และจดหมายที่ยังไม่ได้เปิด
หากนักเรียนต้องสืบคดีนี้ นักเรียนจะช่วยตำรวจหาตัวคนร้ายได้หรือไม่ ว่าคนร้ายคือใคร
ให้นักเรียนคิดหาตัวคนร้าย แล้วแสดงความคิดเห็นที่
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทมณฑล. Report Abuse