Prašymas dėl priėmimo į VJG 6-ąją klasę
Prašau leisti laikyti „Bendrųjų gebėjimų vertinimo“ testą į Vilniaus jėzuitų gimnazijos 6-ąją klasę mano dukrai / sūnui (globotiniui / globotinei). Su „Priėmimo tvarka“ susipažinau ir sutinku.
Vilniaus jėzuitų gimnazija, juridinio asmens kodas 291812440, buveinės adresas Augustijonų g. 5, Vilnius, Jūsų pateiktus duomenis (vaiko asmens duomenis, gyvenamosios vietos adresą, kontaktinį elektroninį paštą, mokyklą, klasę; tėvų / globėjų / rūpintojų vardus, pavardes, telefono numerius) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis naudos priėmimo į gimnaziją tikslais. Duomenys bus saugomi iki 2020-06-01.
Pateikdami duomenis patvirtinate ir sutinkate, kad šie duomenys būtų naudojami nurodytais tikslais.
Kodas
Nepildyti. Bus suteiktas po registracijos.
Your answer
Nurodykite „Priėmimo vykdymo mokesčio“ mokėjimo datą *
Your answer
Kandidato (-ės) vardas *
Your answer
Kandidato (-ės) pavardė *
Your answer
Lytis *
Kontaktinis el. paštas *
Šiuo adresu bus siunčiami stojimo rezultatai
Your answer
Adresas (gatvė, namo ir buto numeris) *
Your answer
Miestas *
Your answer
Mokyklos, kurioje dabar mokosi kandidatas (-ė), tikslus pavadinimas *
Your answer
Klasė, kurioje mokosi *
Užsienio kalba, kurios gebėjimai bus tikrinami teste *
Mamos (globėjos, rūpintojos) vardas, pavardė
Your answer
Mamos (globėjos, rūpintojos) tel. nr.
Your answer
Tėvo (globėjo, rūpintojo) vardas, pavardė
Your answer
Tėvo (globėjo, rūpintojo) tel. nr.
Your answer
Našlaitis (-ė) *
Jei TAIP, pristatyti patvirtinantį dokumentą (galima atsiųsti el. paštu vjg.priemimas@gmail.com)
Daugiavaikė (3 ir daugiau vaikų) šeima *
Jei TAIP, pristatyti patvirtinantį dokumentą (galima atsiųsti el. paštu vjg.priemimas@gmail.com)
Brolis ar sesuo mokosi (ar baigė) VJG / alumnų, dalyvaujančių gimnazijos misijoje, vaikai *
Jei brolis ar sesuo mokosi (ar baigė) VJG, tėvai yra VJG alumnai
Nurodykite vardą, pavardę (įrašytą atestate), klasę (arba brandos atestato gavimo metus), alumnai turi nurodyti, kokiu būdu dalyvauja gimnazijos misijoje
Your answer
VJG darbuotojų vaikai *
VJG darbuotojo vardas, pavardė
Your answer
Ar aktyviai dalyvaujate jėzuitų misijoje, sielovados ar organizacijų veikloje? *
Papildomi taškai skiriami tik gavus VJG savininko deleguoto jėzuito pateiktą nustatytos formos rekomendaciją.
Čia nebuvo paklausta, bet norėjau pasakyti (papildoma informacija)...
Your answer
Klasių pasirinkimas pagal užsienio kalbą
Būtina nurodyti 2 pasirinkimus prioritetine tvarka. Galutinis sprendimas bus aptariamas pokalbio su „Priėmimo komisija“ metu.
I. Pageidauju mokytis klasėje, kur *
II. Pageidauju mokytis klasėje, kur *
Su „Priėmimo tvarka“ susipažinau ir sutinku *
Prašymą užpildžiusio asmens vardas, pavardė *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service