Cvičný přijímací Test studijních předpokladů pro FVL
Milé uchazečky a milí uchazeči,
test ověřuje vzdělávací schopnosti uchazeče, je rozčleněn do 3 bloků:
1. blok: numerické myšlení a logika
2. blok: otázky na prostorovou představivost a symbolické myšlení
3. blok: základní matematické dovednosti

Zde jsou další podrobnosti k testu:
- maximálně můžete získat 60 bodů,
- minimálně musíte získat 10 bodů,
- multiple choice (výběr z možností),
- neodečítají se body za špatnou odpověď,
- nelze používat kalkulačky ani tabulky,
- na splnění testu máte 60 min.

Hodně štěstí!

Pozn.: Pokud budete mít při řešení některého příkladu problémy nebo si s ním nebudete vůbec vědět rady, můžete využít nápovědy, která je uvedena na konci testu. Doporučujeme však nejdříve test vyplnit bez využití nápovědy. Tu využijte až po vyhodnocení testu jako průpravu pro řešení obdobných úloh. Upozorňujeme, že při ostrém testu u přijímací zkoušky tato nápověda není k dispozici!

Pokud byste chtěli do přijímaček natrénovat něco víc, doporučujeme:
Petáková, J.: Matematika – Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Prometheus, ISBN: 978-80-7196-099-7,
případně jakékoliv sbírky, které se používají na střední škole.
1. Kolik přirozených čísel větších než 15 lze vytvořit z číslic 0, 1, 2, 3, 5, jestliže se žádná číslice neopakuje?
2 points
Clear selection
2.
2 points
Captionless Image
Clear selection
3.
2 points
Captionless Image
Clear selection
4.
2 points
Captionless Image
Clear selection
5.
2 points
Captionless Image
Clear selection
6. Množství krve v lidském těle je přibližně 7,6 % hmotnosti těla. Kolik kilogramů krve je v těle dospělého člověka o hmotnosti 75 kg?
2 points
Clear selection
7. Z křižovatky dvou přímých navzájem kolmých silnic vyjíždí ve stejném okamžiku osobní a nákladní auto. Osobní auto jede po první silnici průměrnou rychlostí 60 km/h, nákladní auto jede po druhé (kolmé) silnici průměrnou rychlostí 45 km/h. Určete vzdušnou vzdálenost aut za 12 minut.
2 points
Clear selection
8.
2 points
Captionless Image
Clear selection
9. Určete parametr "c" tak, aby bod M = [3;8] ležel na přímce y = 2x + c.
2 points
Clear selection
10. Ve vinných sklepích stočili víno z 500litrového sudu do 620 lahví o objemu 1 litr nebo 0,7 litru. Určete, kolik k tomu bylo zapotřebí lahví o objemu 1 l a kolik lahví o objemu 0,7 l.
2 points
Clear selection
11. Vyberte správnou formulaci negace uvedené věty: Žádný člověk nezná všechno.
2 points
Clear selection
12. Aby studenti splnili běžecký test, museli uběhnout za 12 minut 2 500 metrů. Když vypršel časový limit, studenti, kteří nedosáhli cíle, zůstali stát. Zdenek nebo Jarek je v cíli. Ivan doběhl dál než Jarek. Vyberte pravdivé tvrzení, které vyplývá z uvedených informací:
2 points
Clear selection
13. Turnaje ve stolním tenisu se zúčastní dvojice vystupující pod názvy Domorodci, Chataři a Veteráni. V každé dvojici je jeden muž a jedna žena. Jména jednotlivých účastníků jsou: Jana, Veronika, Věra, Pavel, Mirek a Václav. Dále víme: Jana hraje za Veterány a není ve dvojici s Václavem. Mirek nehraje za Domorodce a je ve dvojici s Věrou. Vyberte tvrzení, jehož nepravdivost vyplývá z uvedených informací.
2 points
Clear selection
14. Za předpokladu, že následující dvě tvrzení jsou nepravdivá: Mám bratra nebo nemám sestru. Nemám neteř. můžeme tvrdit různá tvrzení, která pravdivá nejsou. Jedno z níže uvedených však (při daném předpokladu) pravdivé je; toto tvrzení určete.
2 points
Clear selection
15. Pravidlo: Žáci, kteří měli v 9. třídě na vysvědčení jen jedničky nebo se v okresním kole matematické olympiády umístili do 5. místa, byli přijati do matematické třídy gymnázia bez přijímacího řízení. Vyberte situaci, kdy bylo pravidlo porušeno:
2 points
Clear selection
16. Které z následujících čísel je nejmenší?
2 points
Captionless Image
Clear selection
17. Které číslo patří na místo otazníku?
2 points
Captionless Image
Clear selection
18. Která čísla patří na místa otazníků?
2 points
Captionless Image
Clear selection
19. Jiří a jeho pradědeček mají dnes narozeniny. Pradědeček je šestkrát starší než Jiří. Za osm let bude pradědeček čtyřikrát starší než Jiří. Za kolik let oslaví pradědeček sto let?
2 points
Clear selection
20. Doplňte čísla na místa otazníků.
2 points
Captionless Image
Clear selection
21. Která kostka nemohla vzniknout otočením zadané kostky? Předpokládejte, že stěny kostky jsou různé.
2 points
Captionless Image
Clear selection
22. Která kostka z nabídky logicky následuje?
2 points
Captionless Image
Clear selection
23. Kolik čtveců je v obrazci?
2 points
Captionless Image
Clear selection
24. Vyhledejte a doplňte správný obrazec.
2 points
Captionless Image
Clear selection
25. Ve Zverimexu mají vystavena akvária s rybičkami. Seřaďte akvária podle množství vody připadajícího na jednu rybičku od největšího po nejmenší.
2 points
Captionless Image
Clear selection
26. Na půdě jste našli několik starých obrázků městských panoramat, avšak jen jeden negativ. Které město bylo vyfotografováno?
2 points
Captionless Image
Clear selection
27. Která z uvedených sítí není sítí krychle?
2 points
Clear selection
28. Doplňte řadu:
2 points
Captionless Image
Clear selection
29. Která z nabídnutých dvojic si není podobná?
2 points
Captionless Image
Clear selection
30. Která dvojice obrázků se nejvíce liší?
2 points
Captionless Image
Clear selection
Nápověda - upozorňujeme, že při ostrém testu u přijímací zkoušky tato nápověda není k dispozici!
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy