מבחן מסכם שיעור 2 (אורות)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
86. מהו כלי השייט המתואר בתמונה 66 ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
87. לפני החרטום הבחנת בכלי שייט כמתואר בתמונה 66. מה הפעולה הנדרשת ? *
2 points
Captionless Image
88. מימינך הבחנת באורות כמתואר בתמונה 43. מה הפעולה הנדרשת ? *
2 points
Captionless Image
89. איזה כלי שייט מתואר בתמונה 73 ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
90. מימינך הבחנת באורות כמתואר בתמונה 30. מה הפעולה הנדרשת ? *
2 points
Captionless Image
91. איזה כלי שייט מתואר בתמונה 30 ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
92. מה מסמנים האורות בתמונה 71 ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
93. מהו כלי השייט המתואר בתמונה 46 ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
94. משמאל לחרטום ראית תמונה כמתואר בתמונה 46. מה הפעולה הנדרשת ? *
2 points
Captionless Image
95. מהו כלי השייט המופיע בתמונה 17 ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
96. מימינך ראית אורות כמתואר בתמונה 17. מה הפעולה הנדרשת ? *
2 points
Captionless Image
97. מהו סימן הלילה של מפרשית הנעזרת במנוע?
2 points
Clear selection
98. בהפלגת לילה נחלשה הרוח ולכן הפעלת מנוע והפסקת את אורות הרשות בראש התורן. האם צריך לבצע שינוי נוסף באורות ?
2 points
Clear selection
99. מהו כלי השייט המופיע בתמונה 6 ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
100. מימינך ראית אורות כמתואר בתמונה 6, מה הפעולה הנדרשת ? *
2 points
Captionless Image
101. מהו כלי השייט המופיע בתמונה 13 ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
102. כיצד תפעל כאשר הבחנת משמאלך בכלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 48? *
2 points
Captionless Image
103. מהו כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 27 ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
104. כלי שייט לפניך מציג אורות כמתואר בתמונה 27 והמרחק ממנו קטן. מה הפעולה הנדרשת ? *
2 points
Captionless Image
105. מהו כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 61 ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
106. כלי השייט משמאלך מציג אורות כמתואר בתמונה 61. מה הפעולה הנדרשת ? *
2 points
Captionless Image
107. מהו כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 33 ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
108. מהו כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 26 ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
109. הבחנת לפני החרטום בכלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 26 . מה הפעולה הנדרשת ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
110. איזה אורות חייב כלי שייט העוסק בדייג חכות להציג בלילה ?
2 points
Clear selection
111. מהו כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 51 ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
112. אילו אורות יציג בלילה כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן ?
2 points
Clear selection
113. מהו כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 22 ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
114. מול חרטומך קרוב מאוד מופיע כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 14, מה הפעולה הנדרשת ? *
2 points
Captionless Image
115. מהו כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 14 ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
116. כיצד יכול כלי שייט במצוקה לסמן בלילה את מצבו? *
2 points
117. לפני חרטומך ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 21 ועוצמת האור מתחזקת. מה הפעולה הנדרשת ? *
2 points
Captionless Image
118. מהו כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 21 ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
119. לפני חרטומך אתה רואה אור לבן בודד. מה תהיה פעולתך ? *
2 points
120. אתה רואה בקרבת ספינתך אור לבן בודד. מה עשויה להיות משמעותו ?
2 points
Clear selection
121. לפני חרטומך אתה רואה אור כמתואר בתמונה 48. מה תהיה פעולתך ? *
2 points
Captionless Image
122. לפני חרטומך, ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 28, מה תהיה פעולתך ? *
2 points
Captionless Image
123. מהו כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 28 ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
124. אתה מפליג במפרשית בלילה והחלטת להיעזר במנוע. מה השינוי באורות שעליך לבצע ?
2 points
Clear selection
125. מאחורי הירכתיים של כלי השיט שלך מתקרב כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 35. מהו כלי השייט ומה הפעולה הנדרשת? *
2 points
Captionless Image
126. מהו כלי השייט המציג בלילה אורות כמתואר בתמונה 35 ?
2 points
Clear selection
127. מאחורי הירכתיים שלך מתקרב כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 47, מה הפעולה הנדרשת ? *
2 points
Captionless Image
144. איזה אורות יציג כלי שייט ממוכן בלילה, שהפסיק את פעולת המנוע לצורך תיקון בים ?
2 points
Clear selection
148. כיצד תנהג כאשר הבחנת ליד הכניסה למרינה באורות כמתואר בתמונה 70? *
2 points
Captionless Image
184. האם מותר לסירת מנוע להפליג ללא אורות ניווט ?
2 points
Clear selection
218. סירה דו מנועית F מבחינה בכלי שייט N המציג את האורות שבתמונה 15 .כיצד יפעלו שני כלי השייט ? *
2 points
Captionless Image
238. לפני חרטום סירתך,ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 21 והטווח אליו מתקצר, מה תהיה פעולתך? *
2 points
Captionless Image
239. משמאל לחרטום הסירה (כ-50 מעלות ),ראית אורות כמתואר בתמונה 14, מה תהיה פעולתך? *
2 points
Captionless Image
242.מימין לחרטום סירתך (כ- 50 מעלות ) ראית אורות כמתואר בתמונה 19, מה תהיה פעולתך? *
2 points
Captionless Image
243.לפני חרטום סירתך כ- 3 מיילים ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 13, מה תהיה פעולתך? *
2 points
Captionless Image
244.לפני חרטום הסירה בטווח של 1 מייל, ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 67, מה תהיה פעולתך? *
2 points
Captionless Image
245.לפני חרטום הסירה, אתה רואה אור כמתואר בתמונה 27, (עוצמת האור מתחזקת ) מה תהיה פעולתך ? *
2 points
Captionless Image
246.שמאלה לחרטום הסירה (כ-50 מעלות ),בטווח של כ-1 מייל אתה רואה אור כמתואר בתמונה 48 המתקדם אליך במתינות. מה תהיה פעולתך? *
2 points
Captionless Image
247.שמאלה (כ- 50 מעלות ) לחרטום הסירה, ובטווח של 3 מיילים,ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 33 מה תהיה פעולתך ? *
2 points
Captionless Image
272. לפני חרטום הסירה ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 42, מה תהיה פעולתך? (עוצמת האור מתחזקת ) *
2 points
Captionless Image
273. מימין לחרטום סירתך ( כ- 50 מעלות ) בטווח של 1 מיל ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 67, מה תהיה פעולתך? *
2 points
Captionless Image
277. מול חרטום הסירה מופיע כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 16 , מה תהיה פעולתך?
2 points
Captionless Image
Clear selection
278. לפני חרטום הסירה ראית אורות כמתואר בתמונה 71, מהי פעולתך ? *
2 points
Captionless Image
279. לפני חרטום הסירה ראית כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 39, מה תהיה פעולתך? *
2 points
Captionless Image
280. מה יכול להציג בלילה כלי שייט הנמצא במצוקה ? *
2 points
287. מצד ימין 50 מעלות מהחרטום בטווח של 3 מיל, נראים אורות בהרכב כמתואר בתמונה 27, מהו כלי השייט ומהי הפעולה הנדרשת? *
2 points
Captionless Image
288. מאחור מתקרב אור לבן בודד. מהו כלי השייט ומהי הפעולה הנדרשת? *
2 points
289. מול חרטומך בטווח של 3 מיל אתה מבחין באורות כמתואר בתמונה 1. *
2 points
Captionless Image
290. משמאלך כ-50° ובטווח של 1 מיל הבחנת באורות כמתואר בתמונה 43, מה הפעולה הנדרשת? *
2 points
Captionless Image
292. אתה מפליג בכלי שייט ממונע (O) ומציג אורות כמתואר בתמונה 35, מולך סירת מפרש (G). מהי הפעולה הנדרשת במצב המתואר? *
2 points
Captionless Image
303. 50 מעלות מימין לחרטום הסירה ובטווח של 1 מיל הבחנת בכלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 24,מהי הפעולה הנדרשת? *
2 points
Captionless Image
315. מה מסמנים האורות בתמונה 74?
2 points
Captionless Image
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy