Kurz Emauzy o Božom slove 06 - 08. marec 2020

Srdečne Vás pozdravujeme.
Tešíme sa, že ste prijali pozvanie na kurz Emauzy o Božom slove, ktorý bude viesť Komunita Jána Krstiteľa. Uskutoční sa 06.-08. 03. 2020 v Centre pre rodinu - Sigord, pri Prešove.

Vaša prihláška na kurz je záväzná.

Inštrukcie k vyplneniu formulára:
Po zobrazení tohto formulára vyplnte prosím všetky otázky, ktoré sú povinné, okrem poznámky. Ak ich vyplníte, potom je na konci okienko s názvom "odoslať", na ktoré kliknite a po odoslaní sa zobrazí správa, že formulár bol odoslaný.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára Vám bude na uvedený email automaticky zaslaná kópia Vami vyplneného prihlasovacieho formulára. Skontrolujte si prosím aj spam. Kópia formulára Vám poslúži aj ako inštrukcia k úhrade účastníckeho poplatku. Prosíme Vás, aby ste nám zaslanie príspevku oznámili aj emailom na emailovej adrese: centrum.rodina@gmail.com.
Vaše prihlásenie je záväzné a preto sme zaviedli aj podmienky prihlásenia a zrušenia, ktoré sú uvedené nižšie.

Otázky vo formulári:
Vo formulári je potrebné vyplniť všetky povinné otázky. Prosíme Vás aj o vyplnenie nepovinných otázok, čím nám napomôžete lepšie pripraviť kurz a to tým, že budeme vedieť, kto a odkiaľ na kurz prichádza, aké má predstavy a očakávania.

Termín:
06. - 08. marec 2020
Kurz bude prebiehať od piatka 16:00 do nedele 14:00 hod. Prosíme vás o presnosť.

Presná adresa konania kurzu:
Centrum pre rodinu - Sigord, Zlatá Baňa - Sigord č. 134, 082 52 Kokošovce.

Mapa:
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sk&geocode=&q=Zlata+Bana,+Sigord+&sll=37.0625,-95.677068&sspn=31.23349,55.810547&ie=UTF8&hq=&hnear=Zlat%C3%A1+Bana-Sigord,+Slovensk%C3%A1+republika&ll=48.954664,21.39302&spn=0.006312,0.013626&t=h&z=16

GPS súradnice: 48°57´21.82´´S; 21°23´30´´V

Popis cesty pri ceste autom:
Smerom z Prešova je potrebné sledovať smer Zlatá Baňa. Pri ceste, 4 km za dedinou Kokošovce, sledujte tabuľu s označením „Centrum pre rodiny“. Za ňou odbočte vľavo. Parkovať je možné v areáli centra.

Popis cesty pri ceste autobusovou dopravou:
Pri ceste autobusom z Prešova vystúpte na zastávke Zlatá Baňa, Sigord, Centrum pre rodinu (bývalé Lesnícke odborné učilište), centrum je hneď na ľavo nad zastávkou.

Podmienky prihlásenia:
Účasť: Ak idete na kurz ako manželský pár, je vhodné prísť bez detí, nakoľko ubytovanie je obmedzené a nie je to rodinný kurz. Výnimkou je dieťa, ktoré je stále dojčené, poprípade, ak nemôžete nikam deti dať, čo ale treba dohodnúť kvôli ubytovaniu vopred. V takom prípade doporučujeme zabezpečiť si vlastnú pestúnku, ktorá bude s dieťaťom alebo deťmi v čase aktivít na kurze.

V prípade, že by ste mali špeciálnu požiadavku na stravu (napr. bezlepková strava), oznámte to, prosím, e- mailom a tiež telefonicky na centrum.rodina@gmail.com, tel: 0903983317.

Príspevok za kurz:
Príspevok za kurz je 60 eur/na osobu, prípadne 115 EUR/na manželský pár. V prípade, že budete potrebovať špeciálnu stravu - diétu, príspevok sa navýši o 5 EUR/osobu.
(zabezpečené sú priestory, ubytovanie a strava od piatka večere do nedele obeda).

V prípade, že chcete za tento víkend získať potvrdenie, ktoré chcete dať preplatiť zamestnávateľovi v rámci príspevku Rekreačného poukazu pre zamestnancov, suma tohto víkendu je 72€ na osobu.
Je to potrebné ale najprv nahlásiť emailom na centrum.rodina@gmail.com, alebo telefonicky, aby sme Vám vopred vystavili predfaktúru a následne by ste ju uhradili bankovým prevodom. Údaje k vytvoreniu potvrdenia nám napíšte formou emailu.  
Príspevok je potrebné zaslať do 01.03.2020

Spôsob zaslania príspevku:
· Poštovou poukážkou na adresu: Peter Jakub, Centrum pre rodinu - Sigord, Zlatá Baňa - Sigord č. 134, 082 52 Kokošovce.

· Poštovou poukážkou na účet alebo bankovým prevodom:
o Číslo účtu: 2625212213/1100, Tatrabanka: IBAN: SK58 1100 0000 0026 2521 2213
o Konštantný symbol: 0558
o Variabilný symbol: 032020
o Poznámka pre prijímateľa: Emauz 3/20 + meno a priezvisko (napr. Emauz 3/20 Tomas Petran).

Prosíme Vás, aby ste nám zaslanie príspevku oznámili emailom na adrese centrum.rodina@grkatpo.sk.

Čo je potrebné doniesť?
Sväté písmo, zápisník, písacie potreby, osobné veci (je možnosť ísť aj do blízkej prírody na prechádzku), papuče ( v centre sa výlučne chodí v papučiach), Gréckokatolícku modlitebnú knižku (ak máte). Osobné hygienické veci (aj mydlo,uterák) ... veľa lásky, porozumenia, odvahy, radosti a dobrú náladu.

Prosíme, aby ste si nenosili rýchlovarné kanvice, variče a podobné zariadenia - v centre je zákaz ich používania z bezpečnostných dôvodov. Počas kurzu Vám bude k dispozícii čaj a káva za dobrovoľný príspevok. Káva z automatu je za určený príspevok. K dispozícii je chladnička, mikrovlná rúra a rýchlovarná kanvica. V centre je taktiež možnosť využiť samoobslužný bufet (nealko, sladkosti, slané drobnosti).
Čo je potrebné doniesť?

Kontakty:
Ohľadom konkrétnych otázok v súvislosti s miestom, časom a programom, kontaktujte, prosím, o. Petra Jakuba (centrum.rodina@grkatpo.sk, alebo 0903983316).

Osobné údaje:
Vo formulári budete môcť vyjadriť súhlas alebo nesúhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Prosím pozorne si prečítajte tento text.

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov:
Na základe § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
týmto udeľujem súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov v tomto formulári pre prevádzkovateľa Centrum pre rodinu Sigord, Zlatá Baňa 134, 082 52, IČO: 42089336
1. Pre účel organizovania tohto kurzu/podujatia.

Súhlasím / Nesúhlasím (Ak nesúhlasíte, potom neodosielajte tento formulár)

2. Pre účel zasielania informácii o akciách, kurzoch a podujatiach centra (Osobné údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, tel. číslo a emailová adresa)

Súhlasím / Nesúhlasím

3. Pre účel zverejnenia všeobecných, nie detailných fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke www.centrumsigord.sk

Súhlasím / Nesúhlasím

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na dobu neurčitú alebo do odvolania.
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe prejavenému záujmu o aktivity prevádzkovateľa.
Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.Prajeme Vám Bohom požehnaný čas.
Za organizačný tím

o. Peter Jakub
Email address *
Meno a priezvisko *
Your answer
Dátum narodenia *
Your answer
Trvalé bydlisko *
Your answer
Emailový kontakt *
Your answer
Telefonický kontakt *
Your answer
Stav
Vzdelanie
Stav *
Idem na kurz s manželkou / manželom? *
Meno manželky / manžela, ktorý ide so mnou na kurz.
Your answer
Dĺžka manželstva
Vypĺňajú len tí, ktorí žijú v manželstve
Počet detí
Vypĺňajú len tí, ktorí žijú v manželstve.
Ak ste dohodnutí, že idete na kurz s deťmi, napíšte ich mená, vek a aj stravu (polovičná/celá). Tiež nám napíšte aj meno opatrovateľky a jej trvalý pobyt.
Your answer
Spoločenstvo v ktorom žijete. *
Your answer
Odkiaľ ste sa dozvedeli o kurze?
Čo očakávate od tohto kurzu?
Your answer
Poznámka
Ak máte napríklad bezlepkovú diétu, a prajete si takúto stravu, napíšte to do poznámky
Your answer
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účel organizovania tohto kurzu
Na základe § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týmto udeľujem súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov v tomto formulári pre prevádzkovateľa Centrum pre rodinu Sigord, Zlatá Baňa 134, 082 52, IČO: 420893361.Pre účel organizovania tohto kurzu/podujatia.
*
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účel zasielania informácii o akciách Centra pre rodinu:
Na základe § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týmto udeľujem súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov v tomto formulári pre prevádzkovateľa Centrum pre rodinu Sigord, Zlatá Baňa 134, 082 52, IČO: 420893361 pre účel zasielania informácii o akciách, kurzoch a podujatiach centra (Osobné údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, tel. číslo a emailová adresa)
*
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účel zverejnenia všeobecných fotografií na webovej strána CPR:
Na základe § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týmto udeľujem súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov v tomto formulári pre prevádzkovateľa Centrum pre rodinu Sigord, Zlatá Baňa 134, 082 52, IČO: 420893361 pre účel zverejnenia všeobecných, nie detailných fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke www.centrumsigord.sk.
*
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na dobu neurčitú alebo do odvolania. Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe prejavenému záujmu o aktivity prevádzkovateľa.Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy