ĐƠN GHI DANH DỰ THI TRẺ EM MẶC QUỐC PHỤC ĐẸP VÀ TÀI NĂNG OC TET FESTIVAL 2016

Điều kiện dự thi:
1- Trẻ em tử 4 tuổi đến 10 tuổi. Nói và hiểu được lời hướng dẫn thong thường bằng tiếng Việt.
2- Hạn chót nhận dơn 12/2/2016. BTC.
3- Phụ huynh tùy ghi chon lựa một trong những quốc phục Việt Nam.
4- Tài năng: Những tiết mục trình diễn tối đa 5 phút.
5- Thí sinh phải co mặt trước giờ thi 1 giờ để chuẩn bị và chụp hinh lưu niệm.

Giải Thưởng: Quả tặng giá trị từ các nhà bảo trợ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question