Национална кампания „Възходяща вълна от идеи“ за Европейски селски парламент 2015

Европейският селски парламент (EСП) е дългосрочна кампания за изразяване на гласа на хората от селските райони в Европа. Тя достига своята кулминация на всеки две години на Среща на хората от селските райони от всички части на Европа. През 2015 г. срещата ще се проведе в Schärding, Горна Австрия от 4 до 6 ноември 2015 г. На Срещата ще се приеме Европейски селски манифест насочен към местните общности от селските райони и всички национални и европейски институции.

В България кампанията се организира от СТЕП в партньорство с Националната селска мрежа и Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели.
Моля, споделете Вашите идеи, позиции и мнения като попълните анкетата не по-късно от 30 юни 2015г.

За допълнителна информация: Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) - http://step-bg.bg/
Лице за контакт: Мария Юнакова

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question