Manifest COVID-19 Escena Intermitent
(versión en castellano más abajo)

“Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la seva família una existència conforme a la dignitat humana, completada, si cal, amb altres mitjans de protecció social”.

(Art.23. 3 Declaració Universal dels Drets Humans)

ESCENA INTERMITENT és una plataforma que agrupa diferents col·lectius sotasignats i que neix amb la vocació de visibilitzar a tot un sector del treball cultural, històricament invisibilitzat i desregularitzat.

ESCENA INTERMITENT és un lloc de trobada, un espai obert de debat, un fòrum per compartir lluites, generar propostes i concretar accions de les treballadores del sector de les Arts Escèniques, Espectacles i Esdeveniments.

La nostra invisibilitat no ens fa menys necessàries en el desenvolupament de les activitats culturals. La nostra tasca imprescindible, però poc reconeguda, queda sovint menystinguda.

Reclamem la regulació de l’eventualitat del nostre sector, l’actual mancança en aquest sentit ens precaritza tant en drets laborals com en prestacions socials.

Tenim relacions contractuals, mercantils i laborals, històricament marcades per diferents figures com les d'obra i servei, autònomes o fixes discontinues. Tot i ser formes legals, habitualment no s’utilitzen de manera correcta i en certs casos algunes d’aquestes cauen en frau de llei degut al no reconeixement de les realitats específiques del nostre sector. Casuístiques diferents de contractació, que podem trobar de manera recurrent en un mateix esdeveniment.

I així, afloren una llarga llista de realitats distòpiques que a les especialistes del sector ens fan molt difícil de sobreviure.

ESCENA INTERMITENT sabem que moltes de les nostres problemàtiques venen de lluny i que caldrà trobar diferents solucions a diferents velocitats. Algunes tan ràpides com aplicar bé lleis i mesures que ja estan en vigència i demanar rectificacions. D’altres passaran per a assolir noves legislacions, més justes per al nostre sector i per aquelles que es trobin en les mateixes vulnerabilitats, com poden ser les rendes bàsiques universals, nous estatuts, convenis, etc.

ESCENA INTERMITENT es compromet a fer accions i a sumar esforços perquè aquests greuges es reverteixin.

La vulnerabilitat per la falta d'ajudes està portant a moltes professionals i a les seves famílies a situacions límit. A la precarietat a la qual es troba sotmès aquest sector caldrà sumar-hi una perspectiva incerta, a causa de la impossibilitat de reprendre l'activitat a causa a la crisi econòmica en la que estem immerses. Això suposarà en la majoria de casos un llarg període sense cap mena de recursos econòmics per fer front a les necessitats bàsiques.

No és casual que ESCENA INTERMITENT neix en aquest moment de l’excepcionalitat de la COVID-19, i motivada per la descoratjadora i injusta resposta que ens ha donat el Govern de l’Estat Espanyol via Reial Decret Llei 17/2020 del 5 de maig. Decret que atorga un accés extraordinari a la prestació per desocupació del sector cultural, excloent de manera explícita i discriminatòria a les treballadores culturals que no han estat contractats en el règim especial d’artistes. La Moncloa SÍ ens deixa enrere.

Per tot això, ESCENA INTERMITENT, com a primera acció, RECLAMEM una rectificació urgent del Reial Decret Llei 17/2020 per incloure a totes aquelles persones, independentment de la forma contractual del seu vincle laboral o autònom, en qualsevol de les diferents empreses i activitats del sector cultural, espectacles i esdeveniments públics, equiparant-se a les cotitzacions i prestacions corresponents.

#ESCENAINTERMITENT

SDR (Sindicat de Riggers)
AteCat (Associació de tècniques i tècnics de Catalunya)
TECNICAT (Sindicat de Tècnics i Tècniques)
Sindicat d'Espectacles de Barcelona de la CGT
Col·lectiu Estructurals de L'Auditori
Secció Sindical Auditori Intersindical-CSC
T de B (Tècniques de Borsa)
Col·lectiu de Tècniques de l'Espectacle (TécniKas)
Comité Teatre Lliure
Comité TNC (Teatre Nacional de Catalunya)
SMAC! (Sindicat de Músics Activistes de Catalunya)


______________________________________________________

(versión en castellano)

ESCENA INTERMITENTE

MANIFIESTO COVID-19

"Todo el mundo que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, y su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, completada, en caso necesario, con otros medios de protección social ".

(Art.23.3 Declaración Universal de los Derechos Humanos)

ESCENA INTERMITENTE es una plataforma que agrupa diferentes colectivos abajo firmantes y que nace con la vocación de visibilizar a todo un sector del trabajo cultural, históricamente invisibilizado y desregularizado.

ESCENA INTERMITENTE es un lugar de encuentro, un espacio abierto de debate, un foro para compartir luchas, generar propuestas y concretar acciones de las trabajadoras del sector de las Artes Escénicas, Espectáculos y Eventos.

Nuestra invisibilidad no nos hace menos necesarias en el desarrollo de las actividades culturales. Nuestra tarea imprescindible, pero poco reconocida, queda a menudo menospreciada.

Reclamamos la regulación de la eventualidad de nuestro sector, la actual carencia en este sentido nos precariza tanto en derechos laborales como en prestaciones sociales.

Tenemos relaciones contractuales, mercantiles y laborales, históricamente marcadas por diferentes figuras como las de obra y servicio, autónomas, fijas discontinuas. A pesar de ser formas legales, habitualmente no se utilizan de manera correcta y en ciertos casos algunas de estas caen en fraude de ley debido al no reconocimiento de las realidades específicas de nuestro sector. Casuísticas diferentes de contratación, que podemos encontrar de manera recurrente en un mismo evento.
Y así, afloran una larga lista de realidades distópicas que a las especialistas del sector nos hacen muy difícil de sobrevivir.

ESCENA INTERMITENTE sabemos que muchas de nuestras problemáticas vienen de lejos y que habrá que encontrar diferentes soluciones a diferentes velocidades. Algunas tan rápidas como aplicar bien leyes y medidas que ya están en vigencia y pedir rectificaciones. Otros pasarán para alcanzar nuevas legislaciones, más justas para nuestro sector y para aquellas que se encuentren en las mismas vulnerabilidades, como pueden ser las rentas básicas universales, nuevos estatus, convenios, etc.

ESCENA INTERMITENTE se compromete a hacer acciones y sumar esfuerzos para que estos agravios se reviertan.

La vulnerabilidad por la falta de ayudas está llevando a muchas profesionales y a sus familias a situaciones límite. A la precariedad en la que se encuentra sometido este sector habrá que sumar una perspectiva incierta, debido a la imposibilidad de retomar la actividad debido a la crisis económica en la que estamos inmersas. Esto supondrá en la mayoría de casos un largo periodo sin ningún tipo de recursos para hacer frente a las necesidades básicas.

No es casual que ESCENA INTERMITENTE nazca en este momento de la excepcionalidad de la COVID-19, y motivada por la desalentadora e injusta respuesta que nos ha dado el Gobierno del Estado Español vía Real Decreto Ley 17/2020 del 5 de mayo. Decreto que otorga un acceso extraordinario a la prestación por desempleo del sector cultural, excluyendo de manera explícita y discriminatoria a las trabajadoras culturales que no han sido contratados en el régimen especial de artistas. La Moncloa SÍ nos deja atrás.

Por todo ello, ESCENA INTERMITENTE, como primera acción, RECLAMAMOS una rectificación urgente del Real Decreto Ley 17/2020 para incluir a todas aquellas personas, independientemente de la forma contractual de su vínculo laboral o autónomo, en cualquiera de las diferentes empresas y actividades del sector cultural, espectáculos y eventos públicos, equiparándose a las cotizaciones y prestaciones correspondientes.

#ESCENAINTERMITENTE

SDR (Sindicat de Riggers)
AteCat (Associació de tècniques i tècnics de Catalunya)
TECNICAT (Sindicat de Tècnics i Tècniques)
Sindicat d'Espectacles de Barcelona de la CGT
Col·lectiu Estructurals de L'Auditori
Secció Sindical Auditori Intersindical-CSC
T de B (Tècniques de Borsa)
Col·lectiu de Tècniques de l'Espectacle (TécniKas)
Comité Teatre Lliure
Comité TNC (Teatre Nacional de Catalunya)
SMAC! (Sindicat de Músics Activistes de Catalunya)
Pots donar-nos el teu suport encara que no treballis al sector adherint-te al manifest / Puedes darnos soporte aunque no trabajes en el sector adhiriendote al manifiesto
Nom de pila o nom de l'entitat o col·lectiu / Nombre de pila o nombre de la entidad y colectivo *
Your answer
Activitat o professió / Actividad o profesión *
Your answer
Correu electrònic (aquest espai no és obligatori, omple'l només si vols rebre més informació) / Correo electrónico (este campo no es obligatorio, rellénalo si quieres recibir más información)
Your answer
És una adhesió individual o col·lectiva? / Es una adhesió individual o colectiva?
Quina és la teva situació? / ¿Cuál es tu situación?
Deixa'ns els teus comentaris / Déjanos tu comentario
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy