แบบประเมินความพึงพอใจของผู้สมัครที่มีต่อการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้สมัครที่มีต่อการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้สมัครที่มีต่อการให้บริการด้านการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาพัฒนาการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม *
2. อายุ *
3. ระดับที่สมัครเข้าศึกษา *
4. สถานภาพการศึกษา *
5. ที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัครอยู่จังหวัดใด *
6. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
7. กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมเพียงใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. ความสะดวกในการดูข้อมูลระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. ความสะดวกในการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. ความสะดวกในการชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. การตรวจสอบข้อมูลภายหลังการสมัครทางอินเทอร์เน็ต *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12. การให้คำแนะนำ หรือรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ (ตอบเฉพาะกรณีที่มีการติดต่อหรือสอบถามข้อมูลที่มหาวิทยาลัย)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
13. ความพึงพอใจต่อการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยทางอินเทอร์เน็ต *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy